Ο "δαίμων" του πληκτρολογίου - Δώσαμε 2 προαγωγές - την Παρασκευή οι τοποθετήσεις


Σε προηγούμενη ανάρτησή μας εκ παραδρομής αναφέραμε ως προαχθέντες τους ΑστυνομικούςΔιευθυντές κ.κ Γάλλο και Χρυσανθόπουλο οι οποίοι ωστόσο τελικώς αποστρατεύονται.
Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση που τους προκαλέσαμε.

Προφανώς η πηγή μας, τους ήθελε στην επετηρίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τοποθετήσεις των ταξίαρχων θα γίνουν τελικά τη Παρασκευή.
_