Πρόταση βαθμολογίου

Eισαγωγή των πολιτών στην Αστυνομική Ακαδημία και κατάργηση των σημερινών Σχολών Αστυνομίας ( Αξιωματικών- Αστυφυλάκων)
 

Εισαγωγή των πολιτών σε μια ενιαία Αστυνομική Ακαδημία τριετούς φοίτησης και εξαγωγής αυτών με το βαθμό του Αστυφύλακα μόνο μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων. Η δημιουργία μιας σχολής συντελεί σε μια πιο συγκροτημένη φοίτηση. Εισαγωγή (500 - 800) Αστυνομικών, κατά μέσο όρο και αναλόγως των αναγκών της επάνδρωσης των Υπηρεσιών. Αφαιρώντας τα πάρεργα από την Αστυνομία (π.χ. Φύλαξη επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, Δικόγραφα των δικαστικών κλητήρων, Στρατολογήσεις κλπ έγγραφα της Στρατολογίας/Στρατονομίας, Κατ/τα κ Υγειονομικός έλεγχος του Δήμου, Οικοδομικός Κώδικας στην Πολεοδομία, κλπ *-θα αναλυθεί παρακάτω στο συμπέρασμα-*) θα είναι ένας σεβαστός αριθμός οι 500 με 800 Αστυνομικοί κάθε χρόνο.

 Όλοι οι Αστυνομικοί θα ξεκινάνε από τον κατώτερο βαθμό με αποτέλεσμα να γνωρίζουν την «φύση» της δουλειάς και την αξιολόγηση των αναγκών από την πρώτη βαθμίδα και όλοι οι βαθμοί θα είναι με ανακριτικά καθήκοντα. Φτάνοντας σε βαθμό κρίσης και απόφασης των αναγκών και λειτουργίας της υπηρεσίας ο Αστυνομικός έχοντας περάσει από όλες τις προηγούμενες βαθμίδες έχει καλύτερη εικόνα σχετικά με το τι ακριβώς χρειάζεται να διορθωθεί, να προστεθεί ή να αλλάξει στην λειτουργία και στην υλικοτεχνική ανάγκη των Υπηρεσιών.

Η φοίτηση θα είναι τριετής, ένα χρονικό διάστημα αρκετό ώστε να πάρουν τις βασικές γνώσεις και να εξέλθουν από την Σχολή για να αντεπεξέλθουν στις Υπηρεσίες όπου θα διατεθούν. Έχουμε δει ότι η 4ετης φοίτηση των Αξιωματικών είναι αρκετή από άποψη χρόνου δημιουργώντας έτσι αρκετές άσκοπες ώρες οπότε και οικονομικής δαπάνης και από την άλλη η 2ετής φοίτηση των Αστυφυλάκων μέχρι το 2005 ήταν σχετικά ελλιπής και η 1 έτους φοίτηση των Αστυφυλάκων μετά του 2005 που ήταν ελλιπέστατη, καταλήγουμε εύλογα στο συμπέρασμα των 3 ακαδημαϊκών ετών φοίτησης στην Ακαδημία της Αστυνομίας. Το πρόγραμμα αυτών να βγαίνει από επιτροπή ανωτέρων αξιωματικών, νομικών, ψυχολόγων και εκπαιδευτών σε θέματα επιχειρησιακά και κυρίως εφαρμογή των Νόμων και των όλων των Υπηρεσιακών διαδικασιών στην πραγματικότητα.

·        Κρίσεις – Προαγωγές


Βαθμολογική Εξέλιξη


Αποφοιτώντας  από την Ακαδημία ο Αστυνομικός θα εξέρχεται με το βαθμό του Αστυφύλακα και θα παραμένει στο βαθμό αυτό για 10 χρόνια όπου στη συνέχεια θα προάγεται στο βαθμό του Αρχιφύλακα για άλλα 6 χρόνια. Παραμένοντας για 16 χρόνια στην πρώτη γραμμή του εγκλήματος, όπου  είναι ένα σεβαστό χρονικό διάστημα ώστε να κριθεί η εξέλιξή του σε Αξιωματικό με ευθύνη των διαταγών πλέον και την διαχείριση του προσωπικού, έχοντας αποκομίσει μια σφαιρική εικόνα και του ρόλου του Σώματος και την λειτουργία του.

Συμπληρώνοντας τα 19 χρόνια υπηρεσίας μαζί με την φοίτησή του στην Ακαδημία, θα έχει δικαίωμα να προαχθεί σε Αξιωματικό έπειτα από αίτησή του από αυτό το βαθμό και μετά την αξιολόγησή του από την Επιτροπή, στον βαθμό του Υπαστυνόμου ή να παραμείνει στον βαθμό του Αρχιφύλακα.

 Από τον βαθμό του Υπαστυνόμου αρχίζει να έχει μια γνώση της ευθύνης των διαταγών. Θα παραμένει σε αυτόν για 5 έτη έως ότου λάβει τον βαθμό του Αστυνόμου πάντα μετά από την επιτυχή του εξέταση και την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου υποχρεωτικά θα υπηρετεί σε μάχιμες Υπηρεσίες πλην λόγω ειδικών περιπτώσεων (Ασθένειες, τραυματισμοί. Δε νοείται εξαίρεση λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης) και θα κρίνεται αν είναι απαραίτητη η θέση του σε υπηρεσία γραφείου ανάλογα με τις οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί και έπειτα από την σύμφωνη γνώμη του Αστυνομικού Διευθυντή της κατά τόπου Διεύθυνσης και του Περιφερειάρχη Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομίας του εν λόγω νομού της Διεύθυνσης που υπηρετεί ο Υπαστυνόμος.

Λαμβάνοντας τον βαθμό του Αστυνόμου θα έχει εξέλιξη μετά από 4 έτη για να προαχθεί από ανώτερο σε ανώτατο Αξιωματικό λαμβάνοντας τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. Τον επόμενο βαθμό θα τον λαμβάνει μετά από την παρέλευση 4 ετών.

Φτάνοντας στον βαθμό του Ταξιάρχου οι κρίσεις θα γίνονται κάθε χρόνο για την λήψη του επόμενου βαθμού και την εξέλιξή του έως και τον βαθμό του Αντιστράτηγου, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προάγονται αποκλειστικά όλοι όσοι φθάνουν στα ανώτερα κλιμάκια, έτσι ώστε να μην υπάρχει η σημερινή πληθώρα τόσων ανώτατων αξιωματικών που δεν είναι απαραίτητοι αναλογικά με τις ανάγκες του Σώματος και θα προάγονται αυστηρά αυτοί που το αξίζουν κρίνοντας τις ικανότητές τους κατά την θητεία τους.  

Η «Επιτροπή» και ο τρόπος αξιολόγησης.


Οι κρίσεις όλων των βαθμών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια βαρύτητα λόγω της φύσης και του κύρους της Υπηρεσίας. Οι κρίσεις και οι αξιολογήσεις (για όλους τους βαθμούς, από Αστυφύλακας έως και του Αρχηγού)  θα γίνονται από 5 μελή Επιτροπή στον χρόνο που έχει το δικαίωμα εξέλιξης στον επόμενο βαθμό. Τον Υπουργό, τον Αρχηγό του Σώματος, έναν ψυχολόγο, και δύο πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτές Αξιωματικούς σε θέματα κρίσεων και τακτικής.

 Η Επιτροπή θα έχει αυτή την σύνθεση λόγο άμεσης ευθύνης του Υπουργού και του Αρχηγού στη κρίση του Προσωπικού, ο Ψυχολόγος για την κρίση και την γενική κοινωνική αντίληψη του Αστυνομικού στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και οι εκπαιδευτές για να κρίνουν πόσο επαρκείς είναι οι γνώσεις-  ικανότητες του Αστυνομικού στην εκτέλεση των δύσκολων και επικίνδυνων συνθηκών των καθηκόντων του. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι 2 για πιο αντικειμενική κρίση στα θέματα τακτικής και διαχείρισης Κρίσεων και να έχουν εξειδίκευση σε θέματα Τακτικής και θέματα διαχείρισης κρίσεων. Η επιτροπή θα έχει λάβει βασικά υπόψη της πρώτα, τις συστάσεις του προσωπικού όπου υπηρετεί συγκεκριμένος Αξιωματικός, που πρόκειται να κριθεί. Η πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την επαγγελματική κρίση και διαχείριση του Αστυνομικού που κρίνεται έχει το προσωπικό που συνεργάζεται άμεσα και καθημερινά μαζί του.

 Έως και τον βαθμό του Αστυνόμου κατά την αξιολόγηση των Αστυνομικών θα πρέπει να επιβάλλεται εκτός από ιατρικές εξετάσεις (οι οποίες θα πρέπει να είναι  ετήσιες προληπτικές και μέχρι την αποστρατεία του) και μια σειρά δοκιμασιών από αθλήματα και αυτοάμυνα – οπλοτεχνική, ψυχοτεχνικά τεστ και γνώσεων Ποινικού και Πειθαρχικού Δικαίου. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, όσων αφορά τα αθλήματα, λόγο της ανάγκης καλής φυσικής κατάστασης του Αστυνομικού για να ανταποκρίνεται στον στόχο του, της πάταξης του εγκλήματος στην πρώτη γραμμή αυτού. Δε νοείται Αστυνομικός χωρίς καλή, σχετικά, φυσική κατάσταση με γνώση και χρήση του όπλου και της αυτοάμυνάς του. Για παράδειγμα αν εισαχθεί ένας Σπουδαστής στην ηλικία των 18 ετών μέχρι και την τελική κρίση του για Αστυνόμος θα είναι σε ηλικία 37 ετών, κάτι που μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις ηλικίες και γι’ αυτό το λόγο αναφέρθηκε ως ένδειξη για την εισαγωγή στην Ακαδημία από 17 έως 24 ετών που θα είναι το πολύ 43 ετών). Τα ψυχοτεχνικά, για να ελεγχθεί η ψυχική αντίληψη και κατάσταση του Αστυνομικού και τέλος γνώσεις στο Ποινικό και Πειθαρχικό Δίκαιο για την εφαρμογή των Νόμων και Κανόνων Δικαίου και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του στο Σώμα. Τα σεμινάρια-δοκιμασίες θα είναι με βαθμολόγηση, ο μέσος όρος των οποίων θα βγαίνει ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων και τις ανάγκες για την κάλυψη των οργανικών θέσεων του βαθμού που πρόκειται να λάβουν κάτι που θα κρίνει η «Επιτροπή». Όποιος από τους κρινόμενους δεν λάβει τον απαιτούμενο βαθμό θα παραμένει στον βαθμό που ήδη κατέχει. Από τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και πάνω μπορεί πλέον να αφαιρεθεί η εξέταση αθλητικών ικανοτήτων και αυτοάμυνας.

 Σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς θα κρίνονται από την Επιτροπή οι περιστάσεις και αναλόγως θα κρίνεται η προαγωγή του Αστυνομικού, η παραμονή στο βαθμό που ήδη κατέχει και έως ότου κρίνεται από την Επιτροπή, η έκπτωση του Αστυνομικού ενός έως και 2 βαθμών, ή η απόλυση του από το Σώμα. Σε περίπτωση που η Επιτροπή, που θα συνεδριάσει στον καθορισμένο χρόνο κρίσης του Αστυνομικού ή όταν λάβει γνώση παραπτώματος, θα κρίνει για την λήψη μέτρου της παραμονής αυτού στον ίδιο βαθμό θα αποφασίζει και για πόσο χρόνο θα διαρκεί η στέρηση αυτή οπότε και η βαθμολογική εξέλιξη του εν λόγω Αστυνομικού θα έχει τις ανάλογες συνέπειες (βαθμολογική εξέλιξη και μισθολογική) καθώς επίσης και στην λήψη του μέτρου της καθαίρεσης βαθμού ανάλογα από την σοβαρότητα του παραπτώματος ή την συρροή διάφορων παραπτωμάτων πειθαρχικών και ποινικών.
Σε παραβάσεις του προσωπικού όπου ενδέχεται και ποινική ευθύνη θα λαμβάνει μέρος της επιτροπής ανώτερος Εφέτης Ανακριτής ο οποίος θα συνηγορεί στο πόρισμα της Επιτροπής ασχέτως από την παραπομπή του παραβάτη σε κάποιο Δικαστήριο για τις πράξεις του.

Τέλος για την θέση των Υποστρατήγων των Αντιστρατήγων θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η αναγκαιότητα του αριθμού για την στελέχωση των ανάλογων θέσεών τους θέτοντας έτσι πιο αυστηρά κριτήρια για την εξέλιξή τους στην Ιεραρχία.
Οι κρίσεις θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα την απόδοση του Αστυνομικού στην φύση και τον σκοπό της Αστυνομίας και όχι στην απόδοσή του με την άστοχη και άσκοπη πλασματική «αριθμολαγνεία» που διακατέχει αυτή τη στιγμή της λειτουργία όλων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.


Π.χ. Ένας Αστυνομικός που υπηρετεί σε υπηρεσία Τροχαίας δεν θα κρίνεται από τον αριθμό των κλήσεων παραβάσεων που έχει βεβαιώσει ή των δικογραφιών τροχαίων ατυχημάτων που έχει διεκπεραιώσει διότι σκοπός και ύπαρξη της Τροχαίας είναι η μείωση των ατυχημάτων και παραβάσεων με ελέγχους και όχι η εισπρακτική τακτική. Δηλαδή να κρίνεται η εμφάνιση και παράσταση του στους καθημερινούς ελέγχους και στην αντιμετώπισή του στα φαινόμενα τροχαίων παραβάσεων και όχι στα «κουτάκια» που απλά θα ικανοποιήσουν μια πλασματική εικόνα απόδοσης σε κάποιον Διοικητή. Ανάλογο θα είναι και το πνεύμα των κρίσεων σε Αστυνομικούς άλλων καθηκόντων (Ασφαλείας, Τάξης και Ειδικών Υπηρεσιών) αν και στο προηγούμενο παράδειγμα, προσωπική άποψη είναι, η εν μέρει αποστασιοποίηση της γενικής Τροχαίας από την λειτουργία της Αστυνομίας (όπως ρύθμιση κυκλοφορίας να ενεργεί η Δημοτική Αστυνομία ή ένας ανάλογος φορέας). Δεν είναι δουλειά του Αστυνομικού να ξεμπλοκάρει κάποια κεντρική οδό μιας πόλης αλλά η εφαρμογή των νόμων στην κυκλοφοριακή αγωγή των οδηγών στους Ελληνικούς δρόμους.


*Απαραίτητο μέτρο και καθοριστικός παράγοντας για την εικόνα των κρίσεων θα είναι η εκτίμηση αναφορών του προσωπικού που έχει συντάξει σε αντίληψη παραβάσεων, παρατυπιών ή αδικιών στους ίδιους ή τρίτους από συνάδελφό τους κυρίως ανωτέρου αλλά και κατώτερου. Αυτό μπορεί να γίνει με την αντίληψη και περνώντας αυτή την νοοτροπία μαζί την όλη «παιδεία» του Αστυνομικού που λαμβάνει, από την Αστυνομική Ακαδημία.

Γλυνός Ιωάννης-Διχτάς Ανάργυρος 
'Ετος 2016
_