Ο πίνακας με τις μεταθέσεις

Δείτε τον πίνακα με τις θέσεις, που άνοιξαν για τις τακτικές μεταθέσεις του 2018, όπως αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΟΑΣΥ:

_