Κάτω από το 50 στους αστυνομικούς διευθυντές και το στοίχημα των τοποθετήσεων


Σήμερα, τα συμβούλια κρίσεων της ΕΛΑΣ θα προχωρήσουν στις τοποθετήσεις των υποστράτηγων, στις κρίσεις των διευθυντών και στις τοποθετήσεις των ταξίαρχων. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν σε οτι αφορά στην Αττική οι αναπληρώσεις στις θέσεις των ΓΑΔΑ (Παπαζαφείρης), ασφάλεια (Ψωμάς) και των δύο υποδιοικητών, εσωτερικές υποθέσεις (η θέση παίζεται μεταξύ δύο αξιωματικών), επίσημα (;) διευθυντή αστυνομίας Αθηνών (;) και ΔΑΕΑ (;). Πληροφορίες του bloko.gr σημειώνουν πως οι κρίσεις των διευθυντών θα είναι ήπιες και το πιο πιθανό είναι να μην φτάσουν στον αριθμό 50.

_