Κατεπείγον! Νέα διαταγή για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών Ανατολικού Αιγαίου

Νέα διαταγή για την ενίσχυση τών δυνάμεων, που διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο. Δείτε τους πίνακες της ενισχυτικής ( Από 1-1-2018 έως 28-2-2018 )

1

2

3
4
http://posyfy.gr
_