Οι Ειδικοί Φρουροί Κρήτης καταγγέλλουν παρατυπίες στα ρεπό


Δημοσιεύουμε καταγγελία των Ειδικών Φρουρών Κρήτης:  Έκπληκτοι μείναμε από τα καταγγελλόμενα συναδέλφων μας πού υπηρετούν  στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα από τον
τρόπο λειτουργίας αλλά και χορήγησης της προβλεπόμενης ημερήσιας ανάπαυσης  προς το προσωπικό.
        Ο ανωτέρω διοικητής εκτός από τα διπλά νυχτερινά πού επιβάλλει στο προσωπικό «ανακάλυψε»  νέο τρόπο χορήγησης της ημερήσιας ανάπαυσης.
       Συγκεκριμένα ενημερώνει τηλεφωνικά στην διάρκεια της ημέρας και μεσημεριανές ώρες τους συναδέλφους να μην προσέλθουν στην διατεταγμένη υπηρεσία τους όπως τους έχει ανακοινωθεί από την εβδομαδιαία υπηρεσία, γιατί τους χορηγείτε ημερήσια ανάπαυση και ότι θα εκτελέσουν υπηρεσία την ημέρα που έχει οριστεί  η προβλεπόμενη  ημερήσια ανάπαυση.  
       Όχι μόνο κανένας σεβασμός προς την προσωπική ζωή των συναδέλφων, αλλά ¨γράψιμο στα παλιά του τα παπούτσια¨ τα Π.Δ.  , οι νόμοι και οι διαταγές του Αρχηγείου που αφορούν το χρόνο εργασίας, την εβδομαδιαία υπηρεσία αλλά και το πότε ανακαλείτε η  όχι η ανακοινωμένη προβλεπόμενη ημερήσια ανάπαυση.
          Δηλαδή ο συνάδελφος θα του κοπεί παράνομα η ημερήσια ανάπαυση, επίσης θα ενημερωθεί αυθημερόν για την υπηρεσία προσβάλλοντας  την οικογενειακή του γαλήνη.!!
       Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά από τη στάση του ανωτέρω διοικητή. Το ζήτημα είναι θα σεβαστεί τους νόμους του κράτους, και εάν δεν το κάνει θα παρέμβετε όπως έχετε υποχρέωση η μήπως είναι εις γνώσης σας;
       Εμείς ελπίζουμε στην άμεση επίλυση των προβλημάτων που  καταγγέλθηκαν στην Ένωση μας και το σεβασμό ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ στα Π.Δ. εκ μέρους της διοίκησης.                       
                   
                                                      Για το Δ.Σ
                        -Ο-                                                                              -Ο-
                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                   
     ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                         ΖΗΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

_