Με λογιστικά τρικ μειώνεται περαιτέρω το εισόδημα του Αστυνομικού - του Κων/νου Πλατιά


Δείτε τι σκαρφίστηκαν ώστε με την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017) να προκύπτει επιβάρυνση στο εισόδημα πέραν αυτών που ήδη γνωρίζουμε. Αν υποθέσουμε ότι η
διαφορά (αύξηση) παλαιού και νέου μισθολογίου είναι 100 €, αυτή θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ειδικού μισθολογίου (άρθρο 155). Άρα, εάν είχαμε κανονική εφαρμογή τότε θα υπήρχε «όφελος» 100 €*12 μήνες =1.200*4 έτη = 4.800 € μεικτά.
Με τον τρόπο που εισάγεται στον παραπάνω νόμο, πολύ αριστοτεχνικά προκύπτει μείωση.
 Ειδικότερα :
Τον πρώτο χρόνο θα έχουμε αύξηση  25 € * 12 μήνες=300 €.
Το δεύτερο χρόνο  θα έχουμε αύξηση   50 €(προστίθ. πρώτη) * 12 μήνες = 600 €.
Τον τρίτο χρόνο (προστιθ. η δεύτερη) θα έχουμε αύξηση    75 € * 12 μήνες = 900 €.
Και τον τέταρτο χρόνο έχουμε την πλήρη εφαρμογή, άρα αύξηση 100 € *12 μήνες=1.200 €.
Τώρα αν αθροίσουμε τα παραπάνω ποσά στην τετραετία, θα έχουμε λάβει 3.000 € μεικτά συνολικά και όχι 4.800 € όπως θα έπρεπε σε περίπτωση κανονικής εφαρμογής.
Συνεπώς, αν αφαιρέσουμε τα ανωτέρω συγκεντρωτικά ποσά, προκύπτει απώλεια της τάξεως των 1.800 € στην τετραετία, δηλαδή στο μήνα 1.800 €/ 36 μήνες = 50 €.
Εδώ ταιριάζει η παροιμία «κάθε πέρυσι και καλύτερα».

Πλατιάς Κων/νος
Ειδικός Γραμματέας Οικον/κων-
Ασφαλιστικών-Θεσμικών &

θεμάτων Προσωπικού Π.Ο.ΑΞΙ.Α
_