Λεπτομέρειες από το νέο ΦΕΚ για το ΤΕΑΠΑΣΑ - Ποιους αφορά

Δημοσιεύουμε κείμενο του Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ: ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ & ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΠΑΝΤΑΖΗ, 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΕΚ (Β΄-4603) ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1995) ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΕΑΝ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 1995, ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΙ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΦΑΠΑΞ.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ  ΕΙΧΕ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2015.

"Άρθρο 6
Αναγνώριση χρόνου φοίτησης
α. Στους μετόχους των Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π. του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., η αναγνώριση χρόνου φοίτησης στις Σχο-
λές πρώην Χωροφυλακής, πρώην Αστυνομίας Πόλεων
και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι το
έτος 1995, υλοποιείται προαιρετικά με την απόδοση
της προβλεπόμενης εισφοράς, υπέρ των Τ.Π.ΑΣ. και
Τ.Π.Υ.Α.Π., αντίστοιχα. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό
για την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης καθορίζε-
ται επί των λαμβανομένων κατά την ημερομηνία της
αίτησης, τακτικών αποδοχών των ενδιαφερομένων,
στις οποίες υπολογίζονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές
κρατήσεις και με το ισχύον κατά την ημερομηνία αυτή
ποσοστό κράτησης. Το υπολογιζόμενο ποσό δύναται
να εξοφλείται εφάπαξ ή και μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, σε κάθε περίπτωση δεν απονέμεται το
εφάπαξ χρηματικό βοήθημα πριν την ολοσχερή εξόφλη-
ση του άνω ποσού.
β. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στους εν ενερ-
γεία ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π.
του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..".          
                                                     
 ΦΕΤΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 Γραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων της ΠΟΑΣΥ
_