Ερώτηση για σύνδεση τροχαίας με τα συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών


Ερώτηση αναφορικά με τη σύνδεση τροχαίας με τα συστήματα του υπουργείου Μεταφορών για τα διπλώματα υπέβαλε στους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Μεταφορών ο βουλευτής
Δωδεκανήσου, Μάνος Κόνσολας:
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθεί η Τροχαία στην αποστολή της, είναι η δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιών της στο το online σύστημα (NPDS) ανεύρεσης κατόχων αδειών ικανότητας οδήγησης  του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Οι υπηρεσίες της Τροχαίας στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Ρόδο και στην Κω είναι αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα, όπως τα συχνά τροχαία ατυχήματα ειδικά κατά την τουριστική περίοδο.
Η αντιμετώπιση αυτών των συνθηκών απαιτεί τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό  στο σύστημα ελέγχου στοιχείων των οδηγών.
Η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος είναι μείζονος σημασίας για να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο τροχονομικός έλεγχος.
Τη δεδομένη στιγμή, και σε πραγματικό χρόνο, ο αστυνομικός δεν μπορεί να διαπιστώσει αν ο ελεγχόμενος οδηγός είναι κάτοχος νόμιμης άδειας ικανότητας οδήγησης και ποιας κατηγορίας, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αυτός επικαλεστεί ότι είναι κάτοχος αλλά δεν την έχει μαζί του.
Επίσης, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης της Τροχαίας στο online σύστημα, δεν μπορεί να ελεγχθεί αν υφίσταται δέσμευση κάποιας άδειας και για ποιο λόγο έχει γίνει, και υπάρχει σαφής αμφισβήτηση για το αν ο ελεγχόμενος οδηγεί νόμιμα.

                                                
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

1. Εάν προτίθενται να διαμορφώσουν τις υποδομές και τις προϋποθέσεις για τη διασύνδεση και την πρόσβαση  της Τροχαίας στο online σύστημα (NPDS) ανεύρεσης κατόχων αδειών ικανότητας οδήγησης.


Ο ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου
_