Καλούν το Δήμαρχο Φυλής να μην προχωρήσει στη μεταφορά της Ασφάλειας στο Ζεφύρι


Παρακολουθήστε τον Σταματάκη Γεώργιο να καλεί τον δήμαρχο Φυλής να μην προχωρήσει στην μεταφορά των Ειδικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στο Ζεφύρι, κίνηση η οποία δεν θα ενισχύσει την
αστυνόμευση στην περιοχή του αλλά θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα όχι μόνο για τον δήμο του αλλά και για όλη την Δυτική Αττική._