Τα αρχεία με την αίτηση και τα δικαιολογητικά του Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΑΠΑΣΑ


Διαβάστε την ανακοίνωση τής ΠΟΑΣΥ και ανοίξτε τα σχετικά PDF: Σας γνωρίζουμε ότι, με την από 08 Δεκεμβρίου 2017 δημοσίευση του ΤΕΑΠΑΣΑ στην ιστοσελίδα του, έγιναν γνωστά η αίτηση και
τα δικαιολογητικά για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Αστυνομικών από τον Ειδικό Λογαριασμό του Τ.Π.ΑΣ.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος
_