Ειδική εφαρμογή ψηφιακής καταχώρισης & διαχείρισης περιστατικών τεχνικών βλαβών στις Αστυνομικές Υπηρεσίες


Η Διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αθηνών συγχαίρει τον Λάμπρο Βατσιλίδη (*), για την ευγενική δωρεά μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης βλαβών
προς το βλαβοληπτικό κέντρο, σε κεντρική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για μια ειδική εφαρμογή που επιτρέπει την ψηφιακή καταχώριση και διαχείριση των περιστατικών (βλάβες σε τεχνικό τομέα), διαμορφωμένη σύμφωνα με την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. Η εν λόγω εφαρμογή διαχείρισης ενσωματώνει ορισμένα αξιοσημείωτα στοιχεία, όπως φιλικό προς τον χρήση περιβάλλον, εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις συστήματος, μικρό μέγεθος πληροφοριών που συνεπάγεται σε γρήγορη λειτουργία, μικρό μέγεθος back-up της βάσης δεδομένων, δυνατότητα μετέπειτα αναβάθμισης και μετατροπών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Αξιοσημείωτο είναι το ότι ως εφαρμογή πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της Υπηρεσίας με ISO, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος, καθώς παρέχει την πλήρη πληροφόρηση των καταγραφών για κάθε περιστατικό ξεχωριστά. Επίσης η πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να γίνεται από έναν ή από πολλούς Η/Υ ταυτόχρονα, από όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα Windows, Mac-os, Linux, Android, I-os, αρκεί να υπάγονται στο ίδιο εσωτερικό δίκτυο.
           
(*) Ο Λάμπρος Βατσιλίδης είναι MSc Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξειδίκευση στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Ασχολείται επαγγελματικά με την Πληροφορική από το 1999 στον τομέα της επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των Υπολογιστικών Συστημάτων αλλά και στην ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού.


Το κείμενο δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος της εφημερίδας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών "Σύγχρονη Αστυνομία"
_