Η Ένωση Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσει έκτακτη ετήσια κράτηση


Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη της ότι δεν θα πραγματοποιηθεί έκτακτη ετήσια κράτηση.


Το Προεδρείο του Σωματείου θα συνεχίσει να δρα, έχοντας ως μοναδικό σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των μελών του, προσφέροντας λύσεις και παροχές για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο Αστυνομικό.
  
Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2017
       
        
Ο Πρόεδρος
 ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

_