Καταγράφουν τις αλεξίσφαιρες σκοπιές στη ΓΑΔΑ - Ερευνούν νέες ανάγκες


Έγγραφο σε όλες τις υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, με το οποίο ζητείται να αναφερθούν οι υπάρχουσες αλεξίσφαιρες σκοπιές, η χρονολογία κατασκευής τους, και εάν υπάρχουν ανάγκες για την
τοποθέτηση νέων, έχει αποσταλεί -σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr- από την προηγούμενη εβδομάδα, σε μία προσπάθεια επικαιροποίησης του σχεδίου.
Στο έγγραφο, μάλιστα, αναφέρεται ρητά ότι οι αναφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.
_