Ενημέρωση της ΠΟΕΥΠΣ για τα εκτός έδρας


Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών: Συνάδελφοι, σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων εκτός έδρας, σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. πάλι μας εξέπληξε θετικά και
πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των συναδέλφων στις 13/12/2017, σε ορισμένες Περιφέρειες το 25% περίπου των δαπανών που είναι να πληρώσει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2017.
    Η εξόφληση του συνόλου των δαπανών, ήτοι το υπόλοιπο 75%, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017 και σε δύο Περιφέρειες τα εκτός έδρας του Οκτωβρίου 2017, καθώς και οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές αποζημιώσεις, μαζί με τις αποζημιώσεις από το Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Α/Δ Ελευθέριος Βενιζέλος το 2016 θα πραγματοποιηθεί όπως έχουμε προαναφέρει την 28η Δεκεμβρίου 2017.

                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.ΕΥ.Π.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
_