Ποια είναι η προϋπόθεση για να πάρει κάποιος τα πενθήμερα με το νέο μισθολόγιο


Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση τής ΠΟΕΠΛΣ αναφορικά με τα πενθήμερα: Σας ενημερώνουμε με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τον Ιανουάριο του 2018   όπως πρόεκυψε με το
Ν.4472/2017, η αποζημίωση της εργασίας πέραν του πενθημέρου θα καταβάλλεται στους δικαιούχους με μοναδική προϋπόθεση την παροχή εργασίας το Σάββατο ή την Κυριακή.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αίρει την λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή για την αποζημίωση των πενθημέρων, που είχε ως προϋπόθεση  τις 40 ή 32 ή 30 ώρες πενθήμερης εργασίας.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται οριστική λύση σε ένα πάγιο συνδικαλιστικά αίτημα και μπαίνει ένα τέλος στη στρεβλή διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι σήμερα, αυτή της σύνδεσης του πενθημέρου με τον κανονισμό ωραρίου εργασίας.
_