Παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας έως 5 Ιανουαρίου


Έως και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου μπορούν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ να πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς να πληρώνουν πρόστιμο καθώς δόθηκε παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι
τράπεζες ενημερώνουν τους πολίτες ότι το υπουργείο έδωσε παράταση τέσσερις ημέρες. Έτσι, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των τελών κυκλοφορίας του οικονομικού έτους  2018 παρατείνεται έως την Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018.
aixmi.gr
_