Δηλώσεις παραμονής ή μη για τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2018

Μετά από σχετικά ερωτήματα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος ενημερώνει ότι για την διαδικασία δηλώσεων παραμονής στην Υπηρεσία ή όχι, όπως αυτή
προβλέπεται από το ΠΔ 33/09 «Μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ», όσοι υπηρετούν σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4504/17 στα Λιμενικά Τμήματα Θάσου, Κυθήρων, Κέας και Σαμοθράκης  η δήλωση παραμονής ή όχι αφορά τα Λιμενικά Τμήματα και όχι τις Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται.

_