Πρόταση αξιοποίησης της σχολής Αστυφυλάκων Σητείας, ως κατασκήνωση παιδιών από την IPA

Δημοσιεύουμε έγγραφο τού Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών: Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες των μελών της Ένωσής μας για την ουσιαστική
στήριξη των δραστηριοτήτων μας και να σας προτείνουμε την υπαγωγή της πρώην Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας στο Ίδρυμα «Παιδικές Εξοχές» Ελληνικής Αστυνομίας και τη λειτουργία της ως κατασκήνωσης για τα παιδιά μας.
Σκοπός της πρότασής μας είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών, η επαναλειτουργία της Σχολής ως κατασκήνωση για τις ανάγκες των οικογενειών των συναδέλφων προσφέροντας στα παιδιά μας την κάλυψη της  στοιχειώδους  ανάγκης των διακοπών τους, η εκδήλωση έμπρακτα της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους αστυνομικούς και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Επισημαίνουμε δε ότι οι πρωτοβουλίες αξιοποίησης-χρηματοδότησης των εγκαταστάσεων της σχολής μπορεί  να πραγματοποιηθούν και μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης.
           Κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε  ότι η ευαισθησία σας, η πρωτοποριακή σκέψη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, ο σχεδιασμός των πολιτικών αντιμετώπισής της, η κοινή προσπάθεια όλων των φορέων και η συνεργασία μας, θα πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση στο μέλλον.
           Στην κατεύθυνση αυτή το Διοικητικό μας Συμβούλιο είναι πρόθυμο να συμβάλει αποφασιστικά και θα θέλαμε να ζητήσουμε μια ενημερωτική συνάντηση μαζί σας στο εγγύς μέλλον, σε χρόνο που εσείς θα μας καθορίσετε.

SERVO PER AMIKECO
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                     Ο Πρόεδρος                           Ο Γενικός Γραμματέας                      
               Ιωάννης Καραπατάκης                     Βασίλειος Παπάς_