Η ΔΕΕ διοργάνωσε την Τακτική Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού της Ομάδας Εργασίας DNA του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν, διαδοχικά, η Τακτική Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού (Steering Committee) των επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας DNA του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI DNA Working Group - Steering Committee) και το 53ο Τακτικό Συνέδριο των Μελών του EDNAP (Ευρωπαϊκή Ομάδα Ταυτοποίησης του DNA στην Εγκληματολογία), που διοργανώθηκαν με μέριμνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν, αντίστοιχα, (15) και (28) επιστήμονες εφαρμοσμένης εγκληματολογίας από (10) κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Στην έναρξη του Συνεδρίου η Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Υποστράτηγος (Ε.Κ.) Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναπτύσσοντας την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης καθώς και τους στόχους για την περαιτέρω εξέλιξή της.
Επιπρόσθετα, πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα τον ανθρωπιστικό ρόλο της Δικανικής Γενετικής στην αναγνώριση των θυμάτων της προσφυγικής κρίσης στη χώρα μας.
Στόχος της συνάντησης των επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας DNA του ENFSI ήταν η επίλυση ζητημάτων, η λήψη αποφάσεων, η στοχοθεσία για το μέλλον και τα ζητήματα που θα τεθούν στην ολομέλεια της Ομάδας Εργασίας.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ανάλυση νέων δεικτών του γενετικού υλικού, στατιστικής επεξεργασίας μιγμάτων, μιτοχονδριακού DNA και των Βάσεων Δεδομένων DNA. Επίσης, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για τις εργασίες και τις εξελίξεις συναφών ομάδων εργασίας από την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Επιπρόσθετα, η Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσεων & Αναλύσεων (Υ.Β.Β.Ε.Α.), της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Αστυνομικός Διευθυντής (Ε.Κ.) Δρ. Αικατερίνη Κονδύλη παρουσίασε την οργάνωση, τη λειτουργία και το έργο της Υποδιεύθυνσης καθώς και τους στόχους για την περαιτέρω εξέλιξή της.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διακεκριμένοι επιστήμονες επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της, όπου έλαβε χώρα μία εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με αξιωματικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σημειώνεται ότι:
  • Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI) αποτελεί κύριο Συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα εφαρμοσμένης εγκληματολογίας και είναι ο εγκυρότερος Ευρωπαϊκός Οργανισμός στους τομείς συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών Υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, έρευνας και τυποποίησης εργαστηριακών εξετάσεων, στον οποίο συμμετέχουν Ευρωπαϊκά Εγκληματολογικά Ινστιτούτα ή Υπηρεσίες από τριάντα έξι διαφορετικές χώρες.
  • Το EDNAP αποτελεί την Ευρωπαϊκή Ομάδα εργασίας σε θέματα ανάλυσης DNA, με κύριους στόχους την εναρμόνιση της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην ανάλυση DNA για εγκληματολογικούς σκοπούς, την ανάπτυξη νέων μεθόδων και την κριτική αξιολόγησή τους.
_