Η θέση του νέου Δ.Σ της ΠΟΕΠΛΣ για τον υπολογισμό της στρατιωτικής θητείας για προαγωγή

Θέμα: “Υπολογισμός στρατιωτικής θητείας για προαγωγή”

Το νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας που πρόεκυψε από την πλειοψηφία των συνέδρων  στις εκλογές της 10ης Οκτωβρίου, αποδεικνύοντας στη πράξη ότι η δημοκρατία, η συμμετοχή αλλά κυρίως η επανεκκίνηση του συνδικαλιστικού κινήματος δεν είναι κενά λόγια αλλά τρόπος δράσης , αναγκαζόμαστε και επανερχόμαστε ειδικά για τη διάταξη της στρατιωτικής θητείας  ως χρόνος υπολογισμού στον επόμενο βαθμό.
Δεν είμαστε αντίθετοι ούτε κατά ελάχιστο στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας  ως χρόνος προαγωγής.
Όμως δεν κρύβουμε την ανησυχία μας με το  τρόπο που έχει διατυπωθεί στη διάταξη που μας δόθηκε, αφού αφήνει αίολη την καθολική  εφαρμογή του.
Ζητάμε  να δεσμευτεί ο κύριος υπουργός ότι θα  αφορά όλα τα στελέχη που είχαν προσόν κατάταξης την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας αναδρομικά χωρίς εξαιρέσεις.
Μια πράξη που την χαιρετίζουμε καθώς είναι ένα  καθολικό και δίκαιο αίτημα των συναδέλφων.
Η επανεκκίνηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, το όραμα μας για μια ομοσπονδία όλων των συναδέλφων, δεν επιτρέπει εκπτώσεις και διαστρεβλώσεις.
Ενημερώνουμε τις Κασσάνδρες των συνήθη ιστοσελίδων που μονίμως παραπληροφορούν τους λίγους αναγνώστες τους ότι η αναγνώριση στρατιωτικής θητείας ως χρόνος υπολογισμού προαγωγής στον επόμενο βαθμό για ΟΛΟΥΣ που είχαν προσόν κατάταξης την εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας είναι αίτημα μας που δεν απεμπολήσαμε και επιπροσθέτως τους ενημερώνουμε ότι ζητήσαμε ένα ακόμα ευνοϊκότερο βαθμολόγιο για τους Λιμενοφύλακες εναρμονισμένο στα προσόντα τους αλλά και τα 40 έτη υπηρεσίας.
για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΛΣ
Ο πρόεδρος Δριβάκος Γεώργιος
Ο Γ.Γ Καμβύσης Σαράντος

_