Πέφτει σήμερα η αυλαία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων


Πέφτει σήμερα η αυλαία και της τελευταίας παράτασης που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων, ενώ λογιστές και φοροτεχνικοί ζητούν και νέα
παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2018 λόγω των «ανατροπών» που επήλθαν με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). «Ανατροπές» που φαίνεται ότι ανοίγουν τον δρόμο και για την αναδρομική μείωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) των εξοντωτικών προστίμων που επιβάλλονται μέχρι σήμερα, καθώς κοινή είναι πλέον η αντίληψη ότι έχουν φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
Όσον αφορά την παράταση της εν λόγω ρύθμισης, αν και έληξε στις 25 Νοεμβρίου, ουσιαστικά «κλείνει» σήμερα αφού λόγω του Σαββατοκύριακου η προθεσμία μετατίθεται για την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία, ενώ είχε κριθεί αναγκαία από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να πέσουν στα «δίχτυα» του περισσότερα έσοδα, καθώς έχουν βεβαιωθεί πρόσθετοι φόροι που προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ, αφού έχουν «φανερωθεί» περισσότερα από 5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 100.000 υπόχρεους.
Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι περισσότερες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της ρύθμισης της οικειοθελούς αποκάλυψης αφορούν:
  • Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών - πελατών). Οι φορολογούμενοι γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ ανά δήλωση.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, με τις περισσότερες να είναι μηδενικές περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.
  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις δωρεών χρηματικών ποσών με τις οποίες δικαιολογούνται χρήματα που εντοπίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δηλώσεων Ε9.
Τα ποσοστά των πρόσθετων φόρων
Για όσες χρήσεις έχουν μείνει ανοιχτές και μπορούν να μπουν στο «μικροσκόπιο» του ελεγκτικού μηχανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ουσιαστικά από το 2010 και μετά, οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν έχουν «κρύψει» εισοδήματα, εντός ή εκτός Ελλάδας, δεν θα γλιτώσουν την καταβολή υπέρογκων φόρων και προστίμων, αλλά ενδεχομένως και ποινικές διώξεις, εφόσον χάσουν και την τελευταία αυτή ευκαιρία, όπως διαμηνύουν τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με δεδομένο ότι έχει περιοριστεί πλέον ο αριθμός των ανέλεγκτων υποθέσεων λόγω και της απόφασης 2937/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υπενθυμίζεται ότι για τους φορολογούμενους που θα «τρέξουν» έστω και την τελευταία στιγμή να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 12% επί του κύριου φόρου, αντί του 10% που ίσχυε έως τις 31 Μαΐου 2017.
Ο ίδιος, εξάλλου, πρόσθετος φόρος 12% επί του κύριου φόρου επιβάλλεται και για περιπτώσεις φορολογουμένων:
α) για τους οποίους μέχρι την υποβολή των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών,
β) οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και εφόσον η σχετική εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται μετά την 1η Ιουνίου 2017.
Εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών είχε κοινοποιηθεί μέχρι και τις 31 Μαΐου 2017 και η δήλωση υποβλήθηκε εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 10% του κύριου και όχι σε 12%, καθώς η εν λόγω κατηγορία φορολογουμένων καταλαμβάνεται από την αρχική διάρκεια της ρύθμισης του σχετικού νόμου.
Εφόσον, όμως, οι δηλώσεις των φορολογουμένων υποβληθούν από την 1η Ιουνίου 2017 και μετά την πάροδο των 90 ημερών, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται σε 18% του κύριου, στην περίπτωση που πριν από την υποβολή των δηλώσεων δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, και σε 36% εάν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων.
Εξορθολογισμός των ποινών για αύξηση των εισπράξεων
Με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τον έλεγχο «παλαιών» υποθέσεων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας νομοθετικής παρέμβασης για αναδρομική μείωση των προστίμων που είχαν επιβληθεί σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Κίνηση που έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό των ποινών ώστε τα πρόστιμα να εισπράττονται και όχι απλώς να καταγράφονται στους τόμους του προϋπολογισμού, μένοντας επί της ουσίας ανείσπρακτα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα όπου στον νέο κρατικό προϋπολογισμό και σε 898 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής οι αναλογούντες φόροι υπολογίστηκαν στα 834,4 εκατ. ευρώ συνολικά. Το συγκεκριμένο ποσό, όμως, εκτινάχθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ καθώς καταλογίστηκαν προσαυξήσεις 875,2 εκατ. ευρώ και πρόστιμα 500,4 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, άρσης του ανωτέρω αδιεξόδου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μελετά όπως προχωρήσει στις ακόλουθες παρεμβάσεις στα πρόστιμα:
  • Στις υποθέσεις που έχει ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος και αφορούν μέχρι και τη χρήση 2013 το πρόστιμο θα μειώνεται από 120% του κύριου φόρου σε 10% έως 50% ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας και θα επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.
  • Στις υποθέσεις φορολογικού ελέγχου σε χρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την έκδοση πράξης βεβαίωσης θα επιβάλλεται μόνο το ετήσιο επιτόκιο επί του κύριου φόρου ύψους 8,76% ετησίως.
  • Για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων έως και τη χρήση 2013 δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου, αλλά μόνο η προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%, όπως και για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων για τις χρήσεις από 1/1/2014.
Επίσης εξετάζεται όπως δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που βρίσκονται υπό έλεγχο να προχωρήσουν στην υποβολή τροποποιητικών και διορθωτικών φορολογικών δηλώσεων και για το χρονικό διάστημα από την έκδοση του σημειώματος αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου μέχρι και την κοινοποίησή του στον φορολογούμενο. Με τις ανωτέρω κινήσεις της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ευελπιστεί πως θα αντιστρέψει την εικόνα που ισχύει μέχρι σήμερα όσον αφορά την εισπραξιμότητα των προστίμων και πρόσθετων φόρων, που «ακροβατεί» μόλις στο 10%, στερώντας από το Δημόσιο σημαντικά έσοδα. 
Η ΠΟΦΕΕ ζητεί νέα παράταση
Το θέμα και νέας παράτασης για την υποβολή των δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης επανέφερε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ), ανοίγοντάς το για μια ακόμη φορά «δεδομένης και της πρόσφατης έκδοσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (2937/2017), με την οποία έχουν προκύψει αρκετά σημεία που χρήζουν διευκρίνισης», όπως τονίζει σε σχετικό αίτημά της προς τους αρμόδιους υπουργούς.
Ειδικότερα, τα μέλη της ΠΟΦΕΕ επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Θέλοντας να τονίσουμε εκ νέου την εισπρακτική σημασία του μέτρου αυτού, καθώς τα χρονικά περιθώρια όπως και τα κενά που δημιουργήθηκαν με τις προηγούμενες μικρές παρατάσεις δεν έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις ΔΟΥ και στους φορολογούμενους, θεωρούμε απαραίτητο ότι χρειάζεται να δοθεί εκ νέου παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του ν. 4446/2016 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018».
naftemporiki.gr
_