Συναντήσεις της Ένωσης Πτυχιούχων ΠΣ στη Νέα Υόρκη με φορείς επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών

Επίσημη προγραμματισμένη επίσκεψη στη Νέα Υόρκη για τη διεξαγωγή διμερών επαφών συνεργασίας με φορείς επαγγελματιών και εθελοντών πυροσβεστών των Η.Π.Α. πραγματοποίησε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Π.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από 27/10/2017 έως και 3/11/2017.
Οι συναντήσεις με τους εν λόγω φορείς (F.D.N.Y. Commissioner, F.D.N.Y. FireAcademy, Ενώσεις πυροσβεστών, NationalVolunteerFireCouncil) εντάσσονταν σε συγκεκριμένο σχεδιασμό που στοχεύει, εκτός από τη σύσφιξη και προαγωγή των διμερών σχέσεων, στην εξειδίκευση και προσδιορισμό ενός ευρύτερου πλαισίου εκπαιδευτικής, επιχειρησιακής και επιστημονικής συνεργασίας.
Παράλληλα, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Αρχιεπισκοπής και το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. κ. Κωνσταντίνο Κούτρα, ενώ, επίσης, παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα της ομογένειας των Η.Π.Α. «Εθνικό Κήρυκα», απ’ όπου και ο σχετικός υπερσύνδεσμος: Οι ομογενείς να συμβάλλουν στη συνεργασία με Πυροσβεστικές Ακαδημίες_