Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών ΠΟΑΣΥ για τα επιδόματα της ΔΕΑΔ

Πραγματοποιήθηκε την 15.11.2017 στα γραφεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ συνάντηση του Αντιπροσώπου Π.Ο.ΑΣ.Υ και μέλος ΑΝ.Α.Σ.Α ΠΑΝΔΗ Στέφανου με τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών της
Π.Ο.ΑΣ.Υ ΠΑΝΤΑΖΗ Βασίλειο, παρουσία και του Γραμματέα Δ.Σ Π.Ο.ΑΣ.Υ ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗ Χρήστου,αναφορικά με το ζήτημα των επιδομάτων,των συναδέλφων που υπηρετούν στην Δ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ) και της επικείμενης ψήφισης της σχετικής Κ.Υ.Α.
    Στην συνάντηση αναλύθηκαν διεξοδικά όλες οι παράμετροι που αφορούν το εν λόγω ζήτημα.

   Η Ομοσπονδία μας, ως θεσμικός εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, δεσμεύτηκε ότι θα αναδείξει τους προβληματισμούς μας και επάξια θα μας εκπροσωπήσει, τόσο στην Πολιτική όσο και στη Φυσική Ηγεσία, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αποδοχές μας και εξαλειφθούν οι όποιες υπάρχουσες στρεβλώσεις-αδικίες._