ΠΑΣΑ: Με την παρουσία μας θωρακίζουμε τον Έλληνα Αστυνομικό

Διαβάστε το κάλεσμα της ΠΑΣΑ για τη διαμαρτυρία, που ξεκινά σε λίγο μπροστά στην έδρα των ΜΑΤ: Συνάδελφοι διαμαρτυρόμαστε , για την αδιαφορία της πολιτείας, στην έκθεση μας, στις
σφαίρες των τρομοκρατών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Διαμαρτυρόμαστε για την σκοπούμενη έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας από την πλευρά της φυσικής ηγεσίας. Δυναμικά ΟΛΟΙ σήμερα Πέμπτη στις 6:30 στην έδρα της ΥΑΤ, Κοκκινοπούλου - Γουδί.

 Με την παρουσία μας θωρακίζουμε τον Έλληνα Αστυνομικό!

Θα είμαστε όλοι παρόντες!!

                             Η Συντονιστική Επιτροπή της Π.Α.Σ.Α.
_