Ηλεκτρονική λύση για τις... «ουρές» στα εκδοτήρια

Μετά την ταλαιπωρία περισσότερων από 175.000 πολιτών στις ουρές, φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών μέσω διαδικτύου και την αποστολή τους στους δικαιούχους με
συστημένη επιστολή. Τη διαδικασία αυτή είχε μπλοκάρει η ανεξάρτητη Αρχή για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Το ενδεχόμενο αυτό προκύπτει μετά τη σημερινή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαν
o Πρόεδρος της Αρχής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου κοινοπραξίας που έχει την ευθύνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος.
Στη σύσκεψη, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) θα ζητήσει από την Αρχή διευκρινίσεις επί των εξής σημείων των αρχικά υποβληθεισών γνωστοποιήσεων:
  • δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των προσωποποιημένων καρτών μετά από ηλεκτρονική αίτηση,
  • δυνατότητα μαζικής έκδοσης προσωποποιημένων καρτών ειδικών κατηγοριών επιβατών,
  • τήρηση των στοιχείων με συγκατάθεση του χρήστη με στόχο την προσωποποιημένη εξυπηρέτησή του.
Τα συγκεκριμένα σημεία θα εξεταστούν περαιτέρω από την Αρχή, που θα γνωμοδοτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
efsyn.gr
_