"Συμμαχία" ΚΙΑΘ Αστυνομίας και Περιφέρειας Αττικής για τους πληγέντες της Μάνδρας

Σε συνεργασία με το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι πληγέντες πολίτες της
Μάνδρας. Συγκεκριμένα, στην προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών της περιοχής, έχει στηθεί κινητή υγειονομική μονάδα στο τρίτο αποκεντρωμένο σημείο διανομής υλικών πρώτης ανάγκης στην οδό Κοροπούλη στη Μάνδρα Αττικής. 
Η κινητή υγειονομική μονάδα λειτουργεί και σε συνεργασία με την Β’ ΔΥΠΕ Αττικής του Υπουργείου Υγείας και το πρώην αγροτικό ιατρείο της περιοχής το οποίο επαναλειτούργησε.  
_