Η πυροσβεστική είχε χαρτογραφήσει τα ρέματα που κατέβασαν τον εφιάλτη της Μάνδρας και είχε καταστρώσει μνημόνιο ενεργειών - Τις πταίει για το δράμα των κατοίκων;


Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις, αποδεικνύουν ότι το δράμα είχε επισημανθεί, χαρτογραφηθεί και λίγο ως πολύ προαναγγελθεί. Το bloko.gr παρουσιάζει σήμερα εκτενή αποσπάσματα από το
"Σχέδιο Αντιμετώπισης Συνεπειών από Πλημμύρες Δυτικής Αττικής Περιόδου 2016-2017", στο οποίο καταγράφονται μία προς μία όλες οι "υδρορροές" που έπνιξαν την Μάνδρα και μάλιστα, στο σχέδιο υπάρχει πρόβλεψη όλων των ενδεδειγμένων ενεργειών.

Και το ερώτημα είναι αφού γνώριζαν, με δεδομένο ότι στο προοίμιο επισημαίνεται ότι πρόκειται για περιοχές υψηλού κινδύνου "οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν πληγεί από πλημμύρες και εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, ή οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στις παρυφές καμένων πρόσφατα εκτάσεων. Επίσης περιοχές που υπάρχουν χείμαρροι ή ρέματα που έχουν μπαζωθεί", τότε γιατί άφησαν να συντελεστεί η τραγωδία;

Και για να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Η Πυροσβεστική, έχει την αρμοδιότητα παρέμβασης, αφού συντελεστεί το κακό, όπως ακριβώς φαίνεται και διατυπώνεται στο μνημόνιο των ενεργειών. Κι επίσης προσέξτε ότι με bold είναι επισημασμένα τα ρέματα που κατέβασαν τον εφιάλτη.

Διαβάστε και μελετήστε το επιχειρησιακό σχέδιο. Προκύπτουν πολλά συμπεράσματα. Και θ' ακολουθήσουν κι άλλα, που αποδεικνύουν την αδιαφορία και την ... αμνησία των πραγματικών υπόλογων στην συνείδηση του κάθε πλημμυροπαθούς.


Σκοπός  σχεδίου : Το Π.Σ είναι  αρμόδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πλημμύρες και την διάσωση ατόμων / υλικών αγαθών που κινδυνεύουν αυτές σύμφωνα με τον νόμο 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν 4249/2014. Θέματα που αφορούν άντληση υδάτων αντιμετωπίζονται από τα συνεργεία άντλησης του Π.Σ. βάση της αποστολής του σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1992(ΦΕΚ Α΄1999). Σκοπός του σχεδίου είναι η οργάνωση και προετοιμασία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της  Δυτικής  Αττικής  για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να προκληθούν, σε περίπτωση πλημμυρών ή συναφών καταστροφών, λόγω βροχοπτώσεων  και καταιγίδων, καθώς επίσης και οι ενέργειές μας που θα απαιτηθούν όταν ενεργοποιούνται κατολισθητικά φαινόμενα.

Περιοχές υψηλού κινδύνου : Σαν περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται οι περιοχές οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν πληγεί από πλημμύρες και εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, ή οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στις παρυφές καμένων πρόσφατα εκτάσεων. Επίσης περιοχές που υπάρχουν χείμαρροι ή ρέματα που έχουν μπαζωθεί. 

Ενδεικτικά τέτοιες περιοχές είναι:
Ασπρόπυργος, από τα ρέματα της Γιαννούλας – Αγ. Ιωάννης και Μαύρης  Ώρας.
Ασπρόπυργος  ,  Ξηρόρεμα
Μάνδρα-Λάκα Κορακά
Μάνδρα – Παλαιοκούνδουρα, Λυκόρεμα (Σούρες – Αγίου Χαραλάμπου)
Μάνδρα – Ρέμα Κάζας
Μαγούλα – Ελευσίνα Ρέμα Μεγάλο & Μικρό Κατερίνι – Σαρανταπόταμος.
Βίλια – Ρέμα Ρέτρα
Βίλια Πόρτο Γερμενό , Ρέμα Δρασκοσπηλιάς.
Βίλια Πόρτο Γερμενό, Ρέμα Χερόμα Φαρδιά.
Οινόη, Ρέμα Χώνι .
Οινόη ,Ρέμα Νταρδίστι .
Μέγαρα στην περιοχή Λάκκα Καλογήρου.
 Μέγαρα πηγάδι Ορκού.
Μέγαρα  περιμετρικά του Ρέματος  Καμάρας.
 Μέγαρα από Καμίνια προς Βαρέα (Νισαία).
 Μέγαρα – Νέα Πέραμος ,  Καρδατάς.
Μέγαρα, περιοχή Χάνι.
Μέγαρα , περιοχή Μάζι,  Αγ. Παρασκευή
Νέα Πέραμος  στη θέση Κουλουριώτικο Μονοπάτι.

Κινητοποίηση Πυροσβεστικών Δυνάμεων :
 Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων γίνεται μέσω του 199 -ΣΕΚΥΠΣ. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνονται άμεσα ο Διοικητής  της Δ.Π.Υ . Δυτ. Αττικής, ο οποίος ενημερώνει τους Διοικητές των Σταθμών και  ανάλογα στη συνέχεια την ιεραρχία.
Γίνεται έλεγχος των αντλιών – υλικών, επανδρώνονται τα οχήματα που προβλέπει το παρόν σχέδιο, δημιουργούνται συνεργεία άντλησης και επανδρώνονται με δύο άτομα προσωπικό.
Ορίζονται τομεάρχες και τα γραφεία κινήσεως  των Υπηρεσιών ετοιμάζουν τα απαραίτητα βοηθητικά οχήματα.
Επέμβαση :
Αντικείμενο της είναι η έρευνα - διάσωση προς αναζήτηση αγνοούμενων, απεγκλωβισμό παγιδευμένων ατόμων και η μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, οι αντλήσεις λιμναζόντων υδάτων από κλειστούς χώρους και η συνδρομή σε άλλους φορείς.
 Διεύθυνση επιχειρήσεων :
Τη  Διεύθυνση των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει πάντα ο ανώτερος κατά βαθμό Αξιωματικός που ευρίσκεται στην περιοχή που εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας με την ειδοποίηση του, μεταβαίνει και αναλαμβάνει αμέσως τη διεύθυνση των επιχειρήσεων, ορίζοντας τους τομεάρχες και φροντίζοντας για την διάσωση – απεγκλωβισμό των ατόμων καθώς επίσης και την αξιολόγηση των συμβάντων.
Κύριο μέλημα του Διοικητή και των τομεαρχών είναι η αναγνώριση της βατότητας του οδικού δικτύου της περιοχής του ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εγκλωβισμού των Πυροσβεστικών οχημάτων. Ταυτόχρονα ενημερώνει το 199 -ΣΕΚΥΠΣ.
Επειδή τα συμβάντα σε περίπτωση πλημμυρών είναι πολλά, ο έχων την  ευθύνη της διεύθυνσης της επιχείρησης ορίζει τομεάρχες οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη δράσης των συνεργείων άντλησης σε κάθε περιοχή. Αυτοί επιλαμβάνονται των διασώσεων – απεγκλωβισμό των ατόμων, προβαίνουν στην αναγνώριση του οδικού δικτύου και μετά από αυτοψίες αξιολογούν και κατατάσσουν κατά προτεραιότητα τα συμβάντα του τομέα τους. Ενημερώνουν το Διοικητή της Υπηρεσίας τους.
Αξιολόγηση συμβάντων – καθορισμός προτεραιοτήτων – ομαδοποίηση :
Η αξιολόγηση των συμβάντων , ο καθορισμός προτεραιοτήτων  και η ομαδοποίηση αυτών, γίνεται από τον επικεφαλής των συμβάντων και τους τομεάρχες  με τη συνδρομή του τηλεφωνικού κέντρου της Υπηρεσίας (199- ΣΕΚΥΠΣ). Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται αυτοψία σε όλα τα συμβάντα που έχουν καταγραφεί και δεν έχουν ακυρωθεί από τους πολίτες. Προτεραιότητα για τις Πυροσβεστικές δυνάμεις στην περίπτωση πλημμυρών ή κατολισθήσεων εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων είναι η διάσωση – απεγκλωβισμός παγιδευμένων ατόμων με ταυτόχρονη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος. Συμβάντα που εγκυμονούν κίνδυνο ζωής – ασφάλειας κυρίως σε νοσοκομεία, κατοικίες και γενικά χώρους διαμονής ανθρώπων έχουν προτεραιότητα.
Υγιεινή και ασφάλεια κατά τις επιχειρήσεις :
Α. Η εργασία να εκτελείται ανά δύο τουλάχιστον άτομα με  χρήση των κατά περίπτωση απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας (υψηλά υποδήματα – αδιάβροχα).
Β. Να ελέγχεται το είδος των υδάτων – υγρών προς άντληση (λύματα – πετρελαιοειδή και χημικά.
Γ. Να ελέγχεται η ύπαρξη ανοιχτών φρεατίων.
Δ. Να ελέγχεται η στάθμη των υδάτων.
Ε. Σε περίπτωση κατολισθήσεων να επιδιώκεται η άρση των κινδύνων παγίδευσης ατόμων,  με τη λήψη μέτρων, όπως στηρίξεις μαζών – όγκων – βαρών που πιθανόν να μετατοπιστούν επικίνδυνα.
Στ. Σε ορμητικά ύδατα να γίνονται κατάλληλες εξασφαλίσεις, προσδέσεις (χρήση σχοινιών και ζωνών ασφαλείας).
Ζ. Έλεγχος πιθανών διαρροών ηλεκτρικού ρεύματος και γενικά συνεχής έλεγχος λειτουργίας εργαλείων εξοπλισμού. 
Διοικητική μέριμνα – Διοικητική υποστήριξη :
Οι ανάγκες του προσωπικού σε νερό, τροφή, κλπ, θα καλύπτονται από το όχημα τροφοδοσίας  του Π.Σ <<……….>> ή την τοπική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα ισχύοντα.  Η ιατρική συνδρομή θα καλύπτεται από το ασθενοφόρο του Σώματος () . Οι βλάβες των πυροσβεστικών οχημάτων θα αποκαθιστώνται με τη συνδρομή του κινητού συνεργείου  συμβάντα μεγάλης έκτασης η τροφοδοσία των οχημάτων με καύσιμα θα γίνεται από  το όχημα καυσίμων <<………..>>. Η τοπική Υπηρεσία θα έχει τη φροντίδα για την τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων με καύσιμα – λιπαντικά- εργαλεία σε συμβάντα μικρής έκτασης στο τομέα ευθύνης της.
Επικοινωνίες – Φορητοί ασύρματοι :
Η συχνότητα στον αναλογικό είναι …..
Όλα τα συνεργεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με φορητούς ασυρμάτους, το ίδιο δε και οι τομεάρχες.
Φάση τέταρτη - Ενέργειες μετά τη λήξη : 
Σύνταξη τελικού σήματος για ενημέρωση Ιεραρχίας,  σύνταξη δελτίων παροχής βοηθείας. Θα πρέπει να τονιστεί στους επικεφαλείς η αναγραφή των στοιχείων των συμβάντων που επεμβαίνουν ή ακόμη και αυτών που μετά την αυτοψία δεν έγινε ενέργεια. Επίσης ο επικεφαλής οφείλει να αναγράφει το είδος και την αιτία της παροχής ( πχ άντληση νερού λόγω βροχοπτώσεως, ανάσυρση τραυματία) και να ενημερώνει τους πολίτες που μπορούν να απευθυνθούν  ώστε να παραλάβουν αντίγραφο του δελτίου για την ζημιά που έχουν υποστεί.
Συντήρηση εξοπλισμού – αποκατάσταση ζημιών, αποτίμηση επιχειρησιακού έργου – σχεδιασμού, συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες – Φορείς για την επίλυση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.


    Η αναγνώριση περιλαμβάνει:
Εγκλωβισμένα άτομα.
Αγνοούμενα άτομα
Μορφές χρήσης γης
Οικιστικός ιστός.
Οδικό δίκτυο (Εθνικό - Επαρχιακό – Δασικό – Αγροτικό)
Δίκτυα υψηλής τάσεως Δ.Ε.Η., εναέρια ή υπόγεια.
Δίκτυο υγραερίου - φυσικού αερίου - υγρών καυσίμων - πόσιμου νερού.
Περιοχές αυθαίρετης δόμησης.
Περιοχές αυξημένης τουριστικής κίνησης
Ξενοδοχεία, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κατασκηνώσεις, Κάμπινγκ, Αρχαιολογικοί χώροι ,Μοναστήρια ,Στρατόπεδα.
Εθνικοί Δρυμοί, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, υδροβιότοποι, μνημεία της φύσης, παραδοσιακοί οικισμοί, εκτροφεία θηραμάτων, οργανωμένοι χώροι αναψυχής, άλλες προστατευόμενες περιοχές .   
Ελικοδρόμια – Αεροδρόμια – Στρατόπεδα.
Πεδία βολής, Ναρκοπέδια, Δασικοί συνεταιρισμοί, Λατομεία, Ορυχεία κλπ.
Κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες.
Τι προκάλεσε την πλημμύρα
Έχοντας αυτά τα στοιχεία καταστρώνει σχέδιο επέμβασης , δίνοντας προτεραιότητα στη διάσωση και επιλέγοντας τα εργαλεία με τα οποία θα πραγματοποιηθεί.
Ενημερώνει το 199-ΣΕΚΥΠΣ για το είδος του συμβάντος, τον αριθμό των εμπλεκομένων ατόμων (συνεργείων) και των ενεργειών που πρόκειται να προβεί. Ζητά ενισχύσεις όταν το συμβάν δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις δυνάμεις που έχει. (οχήματα, ανθρώπινο δυναμικό, μηχανήματα)

2.   ΚΥΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
     2.1   Ομάδες επέμβασης
Πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση, ο απεγκλωβισμός και η ταυτόχρονη μεταφορά σε ασφαλές σημείο.
Η εργασία να εκτελείται τουλάχιστον ανά δύο (2) άτομα με χρήση των κατά περίπτωση απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας (αδιάβροχα, υψηλά υποδήματα, γάντια, πυροσβεστική ζώνη σχοινιά κλπ).
Ελέγχεται το βάθος και η ορμή των υδάτων οπτικά και  με βέργα, για την διαπίστωση ασφαλούς προσβασιμότητας του  προσωπικού και των υλικών (διασωστικές ομάδες, αντλίες, σωλήνες ηλεκτρογεννήτριες  κλπ.).
Ελέγχεται η ύπαρξη ανοιχτών φρεατίων ή σχαρών, όταν το ύψος του νερού είναι μεγάλο (αυτό συμβαίνει λόγω εισροής μεγάλης ποσότητας νερού στους αποχετευτικούς σωλήνες, με αποτέλεσμα την υπερχείλιση και το άνοιγμά τους).
Σε ορμητικά ύδατα πάντα να γίνονται κατάλληλες προσδέσεις με χρήση ζωνών ασφαλείας και σκοινιών, ή στο όχημα ή σε άλλο σταθερό μέσο, και πάντα μακριά από την όχθη. Ποτέ δίπλα απ΄ αυτή, εγκυμονεί κίνδυνο αποκόλλησης μέρους της όχθης λόγω της διάβρωσης από την ορμή των υδάτων.
Ελέγχεται το είδος των υδάτων προς άντληση και αν είναι δυνατή αυτή ή όχι. (λύματα, πετρελαιοειδή, χημικά, χαμηλή στάθμη).
Η άντληση αρχίζει όταν υποχωρήσει ή σταματήσει  το φαινόμενο που προκάλεσε την πλημμύρα και σε κάποιες περιπτώσεις όταν η στάθμη του νερού αρχίσει να υποχωρεί.
Τα νερά που αντλούνται, τα διοχετεύουμε  σε τέτοιο μέρος, ώστε να μην δημιουργηθεί άλλο  πρόβλημα.    
Διαρκής επιθεώρηση και έλεγχος των συνθηκών επέμβασης έως τη λήξη.
Άμεση επικοινωνία των συνεργείων με τον Επικεφαλής.

2.2  Εργαλεία
Ηλεκτρικές Φορητές αντλίες 22m3-34m3/Ω
Μικρές Βενζινοκίνητες Φορητές αντλίες 30m3/Ω
Μεγάλες Βενζινοκίνητες Φορητές αντλίες 60m3/Ω
Φορητές ρυμουλκούμενες μεγάλες αντλίες
Αντλίες ενσωματωμένες στα Υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα.
Ηλεκτρογεννήτρια φορητή
Ηλεκτρογεννήτρια τροχήλατη
Ηλεκτρογεννήτρια αυτοκινούμενη
Κάλλους διασώσεως
Φορητά εργαλεία, φτυάρια, τσάπες, τσουγκράνες, κλπ.
Αδιάβροχα υποδήματα ,ελαστικά υψηλά και κοντά υποδήματα,  ατομικά αδιάβροχα επενδύτες - υποδύτες ή ολόσωμα αδιάβροχα,  γάντια. φακός κλπ.
Φορητοί ασύρματοι, εφεδρικές μπαταρίες αυτών.
Αλυσοπρίονα – Δισκοπρίονα
Ειδικά οχήματα αυτοδυτών - Βάρκες
     2.3   Επέμβαση αυτοδυτών
            Ζητείται η συνδρομή αυτοδυτών από την ΕΜΑΚ.
Αναχωρούν για το συμβάν με το ειδικό όχημα αυτοδυτών που φέρει  εφεδρικές φιάλες, μηχάνημα πλήρωσης αυτών, εφεδρικές στολές αυτοδυτών, κ.λ.π.
Εφ όσον απαιτείται απ΄ το είδος του συμβάντος που καλούνται να επέμβουν, παίρνουν την κατάλληλη βάρκα (φουσκωτό ή πολυεστερική) με την προβλεπόμενη μηχανή.
Ο κάθε αυτοδύτης φέρει τον απαιτούμενο προσωπικό ατομικό εξοπλισμό του.
Με την άφιξη στο συμβάν ενημερώνουν τον επικεφαλής και σπεύδουν προς συνάντηση του.
Σε συνεργασία με τον επικεφαλής του συμβάντος καταστρώνουν το σχέδιο επέμβασης.
Κατά την επιχείρηση τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες ασφαλείας.

     2.4   Επέμβαση με αντλίες.
Κάθε αντλία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε σε θέση να διαλέξουμε την κατάλληλη αντλία για κάθε εργασία.

     2.5   Επέμβαση με Ηλεκτρικές Φορητές αντλίες.
Τις χρησιμοποιούμε κυρίως σε κλειστούς χώρους (υπόγεια σπιτιών, εργοστασίων, πηγάδια κ.λ.π.)
Προϋποτίθεται η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος, είτε από τον ίδιο χώρο που επεμβαίνουμε ή από διπλανό ή από φορητή ηλεκτρογεννήτρια.
Δεν τοποθετούμε την αντλία πάνω σε λάσπη ή άμμο καθόσον υφίσταται κίνδυνος να προκληθεί  ζημιά στην αντλία.
Η δυνατότητα άντλησης ανάλογα με τον τύπο της αντλίας είναι από 22m3 έως 34m3 ανά ώρα.
Μπορούμε να αντλήσουμε  πέραν της μίας αντλίας, ανάλογα με το χώρο αλλά και την ποσότητα του νερού προς άντληση.
Οι ηλεκτροκίνητες φορητές αντλίες είναι υδρόψυκτες και για το λόγο αυτό πρέπει πάντοτε κατά την εργασία τους να καλύπτονται εξ΄ ολοκλήρου από το αντλούμενο νερό. Ψάχνουμε το πιο χαμηλό σημείο ή κάποιο φρεάτιο που υπάρχει στον χώρο, ή δημιουργούμε λεκάνη έτσι ώστε να τοποθετηθεί εκεί.
Σε χαμηλή στάθμη ή όταν τα νερά περιέχουν λύματα, πετρελαιοειδή και χημικά, δεν πραγματοποιούμε άντληση σύμφωνα πάντα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης αντλίας.                          
                             
2.6  Επέμβαση με βενζινοκίνητες φορητές αντλίες.
Είναι εφοδιασμένες με μηχανές εσωτερικής καύσης και προσαρτημένες σε αυτές αντλίες.
Πριν την εκκίνηση, ελέγχουμε τα λάδια του κινητήρα και της αντλίας καθώς και την δεξαμενή καυσίμου.
Δεν ενδείκνυται η  χρησιμοποίησή της σε κλειστούς χώρους λόγω έκλυσης καυσαερίων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης.
Τοποθετούμε την αντλία πάντα σε σταθερό έδαφος.
Για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση, τοποθετούμε την αντλία κοντά στο σημείο απ΄ όπου θα πραγματοποιηθεί η άντληση.
Ο σωλήνας αναρρόφησης με το ράντιστρο να βρίσκονται πάντα 15 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Δεν τοποθετούμε το ράντιστρο σε λάσπη ή άμμο καθόσον υφίσταται κίνδυνος να βουλώσει  ο σωλήνας αναρρόφησης με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά  στην αντλία.
Η δυνατότητα άντλησης ανάλογα με τον τύπο της αντλίας είναι από 30m3 έως 60m3 ανά ώρα.
Σε όλο το διάστημα της άντλησης παρακολουθούμε την καλή λειτουργία του κινητήρα και της αντλίας, την ποσότητα καυσίμου και ελέγχουμε τον ρυθμό άντλησης.
Σε χαμηλή στάθμη ή όταν τα νερά περιέχουν λύματα, πετρελαιοειδή και χημικά, δεν πραγματοποιούμε άντληση σύμφωνα πάντα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης αντλίας.

2.7 Επέμβαση με αντλίες ενσωματωμένες στα Υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα
Για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση, τοποθετούμε το όχημα κοντά στο σημείο απ΄ όπου θα πραγματοποιηθεί η άντληση και πάντα σε σταθερό έδαφος.
Απομονώνουμε την αντλία από το βυτίο του οχήματος, κλείνοντας όλες τι βάνες.
Ο σωλήνας αναρρόφησης με το ράντιστρο θα πρέπει να βρίσκονται πάντα 15 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Δεν τοποθετούμε το ράντιστρο σε λάσπη ή άμμο, υφίσταται κίνδυνος να βουλώσει  ο σωλήνας αναρρόφησης και να προκληθεί ζημιά στην αντλία.
Σε όλο το διάστημα της άντλησης παρακολουθούμε την καλή λειτουργία του κινητήρα και της αντλίας, και ελέγχουμε τον ρυθμό άντλησης.
Σε χαμηλή στάθμη ή όταν τα νερά περιέχουν λύματα, πετρελαιοειδή και χημικά, δεν πραγματοποιούμε άντληση σύμφωνα πάντα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης αντλίας.

3.    ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ
         Επικεφαλής Συμβάντος
Αν στο συμβάν εμπλέκονται περισσότερα του ενός οχήματα, γίνεται σταδιακή απεμπλοκή αυτών.


 4.  ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

     Επικεφαλής Εξόδου

Συμπληρώνει το προβλεπόμενο δελτίο παροχής βοήθειας καταγράφοντας αναλυτικά το είδος του συμβάντος, τι καταστράφηκε, το ύψος  ζημιών, τι διασώθηκε, το ύψος αυτών, τις δυνάμεις που έλαβαν μέρος τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  και ότι άλλο αφορά το συμβάν.
Τέλος το υποβάλλει στη Διοίκηση του.


ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ :  Η λήψη του συμβάντος  ή των συμβάντων γίνεται από το 199- ΣΕΚΥΠΣ   ή απευθείας από πολίτες μέσω τηλεφώνου. Ο τηλεφωνητής μεριμνά ώστε να κάνει ορθή λήψη των στοιχείων που αφορούν το συμβάν ή τα συμβάντα όπως :
α. Την περιοχή που είναι το συμβάν ή τα συμβάντα.
β. Την οδό που είναι το συμβάν ή τα συμβάντα.
γ. Το κτίσμα που έχει πλημμυρίσει.
δ. Αν κινδυνεύουν άτομα.
Αμέσως μετά την λήψη του συμβάντος ή των συμβάντων ενημερώνει τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Διοικητή. Οτιδήποτε πληροφορία συγκεντρώσει για το συμβάν – συμβάντα, τις μεταβιβάζει αμέσως στον Αξιωματικό Υπηρεσίας και τον Διοικητή.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Με το που ξεκινήσουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ο Αξιωματικός Υπηρεσίας, ελέγχει τα αντλητικά μηχανήματα του Σταθμού και χωρίζει την βάρδια σε συνεργεία άντλησης. Με το που ενημερωθεί για κάποιο συμβάν ή συμβάντα  από τον τηλεφωνητή τα αξιολογεί  και ανάλογα με τη βαρύτητα του συμβάντος ή των συμβάντων στέλνει συνεργεία άντλησης. Ταυτόχρονα ενημερώνει τον Διοικητή της Υπηρεσίας.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : Ο Διοικητής της Υπηρεσίας με την ειδοποίηση του μεταβαίνει και αναλαμβάνει αμέσως την διεύθυνση των επιχειρήσεων, ορίζοντας  τομεάρχες και φροντίζει για την διάσωση – απεγκλωβισμό ατόμων καθώς επίσης και την αξιολόγηση των συμβάντων. Κύριο μέλημα του Διοικητή και των τομεαρχών είναι η αναγνώριση της βατότητας του οδικού δικτύου της περιοχής του ώστε να αποφεύγετε ο κίνδυνος εγκλωβισμού των πυροσβεστικών οχημάτων. Ταυτόχρονα ενημερώνει το 199 ΣΕΚΥΠΣ. Ο Διοικητής αξιολογώντας την κατάσταση από τον τόπο της καταστροφής, δύναται να αιτηθεί την συνδρομή και άλλων φορέων και υπηρεσιών για την διευκόλυνση του έργου του (Δήμος – Περιφερειακή Ενότητα,  ΕΛΑΣ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ,ΕΚΑΒ).
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ : Καθήκοντα των τομεαρχών είναι  η αξιολόγηση των συμβάντων, ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η αναγνώριση βατότητας του οδικού δικτύου, η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ο συντονισμός των πυροσβεστικών δυνάμεων, η συνεργασία με άλλους φορείς, η αίτηση – κλήση επιπλέον μέσων ή ενισχύσεων, η επικοινωνία με τον Διοικητή και η ενημέρωσή του.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ: Καθήκοντα του Προϊστάμενου κίνησης είναι να μεριμνεί για την καλή και σωστή λειτουργία των αντλητικών μηχανημάτων και του λοιπού διασωστικού εξοπλισμού. Όταν εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα  βρίσκεται στον Σταθμό και ικανοποιεί τα αιτήματα από τα διάφορα συνεργεία άντλησης.


_