Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ από τους αξιωματικούς του ΤΕΜΑ

Κε Καραϊβάζ καλησπέρα. Σε συνέχεια της από 16-7-2017 ανάρτησης («Αδικία σε βάρος των εκ Διαγωνισμού Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας Τ.Ε.Μ.Α. σε σχέση με τους
αντίστοιχους των Ενόπλων Δυνάμεων») που εμπεριείχε την αρχική σκέψη - ιδέα όχι όμως και νεογέννητη άποψη, ότι ο «Κλάδος» μας υφίσταται αδικαιολογήτως πολυεπίπεδη άνιση μεταχείριση αναλόγως των διαδικασιών προαγωγής που μας αφορούν, παρακαλώ να φιλοξενήσετε στη σελίδα σας το παρόν χάριν πληροφόρησης διότι εχθές 13-11-2017 κατατέθηκε από την πλειοψηφία των Αξιωματικών προερχομένων από το Τ.Ε.Μ.Α., η υπ΄αριθ.ΑΚ3129/2017 Αίτηση Ακύρωσης (πρώτο όνομα Ξόμαλης Κωνσταντίνος κλπ) στο Συμβούλιο Επικρατείας για τη διεκδίκηση ένταξης στην κατηγορία Α΄του αρθ.124 - Ν.4472/2017.

Αυτή αποτελεί και την πρώτη μιας σειράς νομίμων ενεργειών μεταξύ άλλων που προσεχώς θα ακολουθήσουν, κάποιες εκ των οποίων θα αφορούν στην επικείμενη Αίτηση Ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κυρίως όμως στην αναγκαιότητα συσπείρωσης των Αξιωματικών του Τ.Ε.Μ.Α. για μελλοντική διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων τους.

Ευχαριστώ – Ξόμαλης Κωνσταντίνος. 

_