Αστυνομικοί του Ηρακλείου "αποκωδικοποίησαν" τη μέθοδο παραποίησης αλλαγής πλαισίου

Τη μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούν ομάδες απατεώνων για να παραποιούν τον αριθμό πλαισίου κλεμμένων οχημάτων κατάφεραν να «αποκωδικοποιήσουν» αστυνομικοί του τμήματος
Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και της Τροχαίας Ηρακλείου. Τις διαδικασίες που ακολουθούνται τις περιγράφουν σε υπηρεσιακό τους έγγραφο που εστάλη προς όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες.
Όπως αναφέρεται στο αστυνομικό έγγραφο μετά από ελέγχους που έγιναν από τα δύο αστυνομικά τμήματα, διαπιστώθηκε ο τρόπος που εφαρμόζουν οι δράστες κλοπής αυτοκινήτων, προκειμένου να εξαφανίσουν τα στοιχεία αναγνώρισης τους και να τα μετατρέψουν ώστε να φαίνονται νόμιμα: 1.     Οι δράστες κατέχουν στην κυριότητά τους νόμιμα, οχήματα κυρίως παλαιάς χρονολογίας κυκλοφορίας, διαφόρων τύπων, μοντέλων και χρωμάτων. Η κυριότητα μπορεί να προκύψει και με αγορά, κυρίως παλαιάς χρονολογίας μοντέλων, τα οποία προορίζονται προς καταστροφή, σε πολύ χαμηλή τιμή αγοράς.
 2.    Κατόπιν, ανάλογα με το μοντέλο και τον τύπο οχήματος, πραγματοποιούν κλοπή οχήματος, ιδίου μοντέλου και τύπου. Επιπλέον, μεταβαίνουν στην κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Δ/νσης Μεταφορών & Συγκοινωνιών/ Μηχανολογικό, όπου δηλώνουν την απώλεια των πινακίδων του οχήματος το οποίο κατέχουν νόμιμα, προκειμένου να λάβουν νέες πινακίδες, με καινούργιο αριθμό κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα παραλαμβάνουν και νέα άδεια κυκλοφορίας με τα νέα στοιχεία.
-Σε περίπτωση που το κλεμμένο όχημα έχει διαφορετικό χρώμα, δηλώνουν απευθείας την αλλαγή του χρώματος, το οποίο αναγράφεται στη νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται.
 3. Σε συνεργεία, αποκόπτουν τη σταθερή μεταλλική επιφάνεια στην οποία είναι εντυπωμένος ο αναγνωριστικός αριθμός πλαισίου και τοποθετούν μεταλλική επιφάνεια στην οποία έχουν εντυπώσει τον αναγνωριστικό αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου που κατέχουν νόμιμα, την οποία κολλούν επιμελώς με σιδηρόστοκο, ώστε να μην είναι εμφανής η επέμβαση αυτή (Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε οχήματα τα οποία έχουν τον αριθμό πλαισίου σε σημείο που επιτρέπει τη διαδικασία αποκοπής.
-Σε περιπτώσεις οχημάτων, όπως Ι.Χ. Φορτηγά, όπου ο αναγνωριστικός αριθμός πλαισίου είναι εντυπωμένος σε σημείο του οχήματος, το οποίο αφαιρείται, τότε αντικαθιστούν αυτό με ανταλλακτικό, στο οποίο σε συνεργεία εντυπώνουν τον αναγνωριστικό αριθμό πλαισίου του οχήματος που κατέχουν νόμιμα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ, στην εμφάνιση του αναγνωριστικού αριθμού. Στις εικόνες που παρατίθενται, παρατηρείται ότι ο γνήσιος αριθμός είναι έντονα αποτυπωμένος στο πλαίσιο, ενώ ο εντυπωμένος αριθμός που τοποθετείται στο κλεμμένο όχημα διακρίνεται αχνά και όχι έντονα. Επίσης δεν είναι σε ευθεία διάταξη.    
-Επιπλέον, με ειδικό μηχάνημα, προκαλούν φθορά στο σημείο όπου αναγράφεται ο αριθμός κινητήρα, ώστε να μην είναι διακριτός.
 5. Στη συνέχεια αφαιρούν, από το νόμιμα κατεχόμενο όχημα την ειδική μεταλλική ταμπέλα, που περιέχει πληροφορίες για το μοντέλο και τον τύπο του οχήματος και η οποία ευρίσκεται εντός του χώρου της μηχανής του αυτοκινήτου. Την ταμπέλα αυτή την τοποθετούν στο κλεμμένο αυτοκίνητο.
 6. Στη συνέχεια τοποθετούν στο κλεμμένο αυτοκίνητο τις κρατικές πινακίδες και την Άδεια Κυκλοφορίας του νόμιμα κατεχόμενου αυτοκινήτου.
 7. Με τον παραπάνω τρόπο, αφού μετατραπούν τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε «νόμιμα», τα κυκλοφορούν οι ίδιοι ή τα πωλούν σε μάντρες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, προκειμένου να γίνει εξαγωγή σε τρίτες χώρες και στον έμπορο παραδίδουν υπεύθυνη δήλωση πώλησης και στην οποία δηλώνουν ότι θα καταθέσουν οι ίδιοι τις κρατικές πινακίδες και την Άδεια Κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να γίνει απόσυρση του αυτοκινήτου, ενέργεια στην οποία ποτέ δεν προβαίνουν.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1. Το σημείο όπου έχει τοποθετηθεί («εντοιχισθεί») η νέα μεταλλική επιφάνεια επί της οποίας είναι εντυπωμένος ο αναγνωριστικός αριθμός πλαισίου, βάφεται και στοκάρεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι άμεσα αντιληπτή η παραποίηση, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί με ενδελεχή έλεγχο και συγκεκριμένα με άσκηση πίεσης με χτύπημα, οπότε και υποχωρεί το «εντοιχισμένο» μεταλλικό τμήμα ή με προσεκτική συνδυαστική παρατήρηση της αναγραφόμενης στην Άδεια ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος σε σχέση με την πραγματική χρονολογία κυκλοφορίας του εκάστοτε μοντέλου.
2. Στα ελεγχόμενα οχήματα, τα οποία έχουν κλαπεί και είναι νέας τεχνολογίας, η θύρα του οδηγού ανοίγει με ξεχωριστό κλειδί, η μίζα γυρίζει με άλλο κλειδί και η μηχανή ενεργοποιείται με καλώδια τα οποία βρίσκονται συνήθως κάτω από το τιμόνι.
3. Στις μάντρες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων εάν έχουν πωληθεί αυτοκίνητα και δεν έχουν παραδοθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια) για να γίνει από τους εμπόρους η διαγραφή τους.
4. Σε οχήματα, κυρίως τύπου Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγών και κλούβες τύπου Hiace, τα οποία κυκλοφορούν και φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες δεν συμβαδίζουν με το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους (π.χ. Όχημα, μοντέλο έτους 2012, με πινακίδες που αντιστοιχούν σε μοντέλο έτους 2017).


_