Πρόταση για λύση στο πρόβλημα θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Ακολουθεί η επιστολή-πρόταση των μελών του Πανελλήνιου συνδικαλιστικού συνδυασμού ΕΝ.Α. για την επίλυση του προβλήματος της θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών προς τη
Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
Το πρόβλημα της θέρμανσης των αστυνομικών κτιρίων το αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, και δη αυτές της Βορείου Ελλάδος, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν και τους -18 βαθμούς.
Η έλλειψη θέρμανσης, πέρα από το ότι αποτελεί υπηρεσιακό σκόπελο για τους συναδέλφους, παράλληλα εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για τους κρατουμένους που φιλοξενούνται στα κρατητήρια των υπηρεσιών.
Όπως γνωρίζετε, μέχρι την 31-12-2012 οι Αστυνομικές Υπηρεσίες εφοδιάζονταν με πετρέλαιο από τις εφοδιαστικές μονάδες του Στρατού, με αντίστοιχη πιστοχρέωση των ΚΑΕ: 1511 (αφορά καύσιμα κίνησης) των δύο Υπουργείων (Δημόσια Τάξης & Εθνικής Άμυνας).
Το Υπουργείο μας, συμμορφούμενο με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο ορθά απαγορεύει την χρησιμοποίηση καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο) για την θέρμανση των Υπηρεσιών, από 31-12-2012 σταμάτησε να εφοδιάζεται με πετρέλαιο από το Στρατό για την θέρμανση των Υπηρεσιών του.
Από 1-1-2013, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες αιτούνται πίστωσης από το 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών,  προκειμένου προβούν σε αγορά καυσίμων θέρμανσης από το ελεύθερο εμπόριο για να θερμανθούν.
Επειδή όμως, οι εγκρίσεις από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικού & Επιτελικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΕΣ), γίνονται με το σταγονόμετρο και με μεγάλη καθυστέρηση η οποία μπορεί να ξεπεράσει και τον ένα (1) μήνα, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς θέρμανση.
Προτείνουμε όπως, προκειμένου οι Αστυνομικές Υπηρεσίες να εφοδιάζονται με πετρέλαιο θέρμανσης από τις εφοδιαστικές μονάδες του Στρατού, αλλά και το Υπουργείο μας να είναι σύννομο όπως προβλέπει το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου, θα πρέπει το 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών να ζητήσει από το Γ.Ε.Σ. ανάλογες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, μεταφέροντας συγχρόνως την σχετική πίστωση από τον προϋπολογισμό του ΚΑΕ:1512 (που αφορά πετρέλαιο θέρμανσης) στον αντίστοιχο ΚΑΕ: 1512 του Γ.Ε.Σ. και στη συνέχεια αυτές τις ποσότητες να τις κατανείμει στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.
Με αυτή την διαδικασία, πιστεύουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα θέρμανσης που αντιμετωπίζουν τον χειμώνα οι Αστυνομικές Υπηρεσίες και δεν θα παρατηρηθεί το περσυνό και φετινό φαινόμενο με τα παγωμένα αστυνομικά κτίρια.
Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, ήδη το 2ο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών, το εφαρμόζει για την χορήγηση καυσίμων κίνησης από τον ΚΑΕ:1511 μέσω του Γ.Ε.Σ.
Θα πρέπει όμως η διαδικασία αυτή να αρχίσει από τώρα και όχι τελευταία στιγμή.
Επισημαίνεται δε, ότι ήδη υπάρχει δεσμευμένο κονδύλι στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών, στον προϋπολογισμό του 2017 και στον ΚΑΕ:1512, για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Το συγκεκριμένο κονδύλι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ως άνω διαδικασία.
Τρόπος υπάρχει, θέληση υπάρχει;
Για οποιανδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση σας.

Τα Μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας ΠΟΑΣΥ
κ. ΠΑΔΙΩΤΗΣ Δημήτριος
κα ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΑΣΥ
κ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Γεώργιος
κ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ιωάννης
_