Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Αχαΐας: Για τη φρουρά του Αστυνομικού Μεγάρου

Ανακοίνωση εξέδωσε το Ε Ν Ω Τ Ι Κ Ο  Κ Ι Ν Η Μ Α  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν   Α Χ Α Ι Α Σ για τη φρουρά του Αστυνομικού Μεγάρου. 

Συγκεκριμένα αναφέρουν: 
     Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας απασχολεί έντονα το θέμα της φρουράς του    Αστυνομικού           Μεγάρου.
     Το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Αχαΐας καθώς και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβουλίου της Ένωσης, έγιναν αποδέκτες παραπόνων και οχλήσεων από συναδέλφους που διατίθενται στην φρουρά από την κεντρική είσοδο.
     Το ανακάτεμα των συστεγαζόμενων υπηρεσιών της οδού Ερμού δεν επιλύει το πρόβλημα, τουναντίον μάλιστα δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και ως εκ τούτου θα πρέπει να οριστεί από την Διεύθυνση Αστυνομίας μόνιμη δύναμη εκπαιδευμένη αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και υπό την εποπτεία αρμόδιου αξιωματικού.
     Στο πνεύμα αυτό εκτιμούμε πως κινείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και ως ενιαία πρόταση να κατατεθεί αρμοδίως, ώστε να υπάρξει άμεση λύση, μετά βεβαίως από την εξέταση και εμπλουτισμό της πρότασης σε συνεδρίαση του θεσμικού οργάνου.
 
Πάτρα 15 Νοεμβρίου 2017
Η Εκτελεστική Γραμματεία Ε.Κ.Α. Αχαΐας
tempo24.news
_