7 μήνες χωρίς νυχτερινά οι στρατιωτικοί - Ως πότε χωρίς αμοιβή για τις υπερωρίες;

Τι γίνεται με τα νυχτερινά αναρωτιέται η Ενωση Στρατιωτικών Ηπείρου και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου να χάσουν χρήματα οι στρταιωτικοί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου εκφράζει την απογοήτευση των μελών της διότι ενώ έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 μηνών  από την ψήφιση του Νομου 4472/2017  δεν έχει εκδοθεί ακόμη  ΚΥΑ μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και ΥΠΟΙΚ με αποτέλεσμα το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες να μην του έχει  χορηγηθεί η  ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης.
Συνέπεια αυτού ο κίνδυνος να χαθεί η αναδρομική από 1/1/2017 αποζημίωση των συναδέλφων  που εκτελούν νυχτερινή εργασία.

          Η Ένωση ζητή  την άμεση εφαρμογή του παραπάνω μέτρου ώστε να αποζημιωθούν αναδρομικά οι συνάδελφοι για την προσφορά νυχτερινής απασχολησης (24ωρες υπηρεσίες,νυχτερινές εκπαιδεύσεις,ασκήσεις κλπ) αλλά και την θεσμοθέτηση αποζημίωσης και για την υπερωριακή εργασία τους.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΠΟΜΕΝΣ)

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
-Ο-
Πρόεδρος


Θεοδώρου Γεώργιος
Λοχαγός (ΠΖ)

-Ο-
Γενικός Γραμματέας


Στρατσιάνης Παναγιώτης
ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

_