Στη δημοσιότητα το καλοκαίρι του 2018 ο πρώτος τόμος από τον «Φάκελο της Κύπρου»

Σε συνάντηση που είχαν οι Πρόεδροι των Κοινοβουλίων Ελλάδας και Κύπρου στη Λευκωσία, ο Ν. Βούτσης ενημέρωσε τον ομόλογο του Δ. Συλλούρη για την πρόοδο των εργασιών της Διευρυμένης
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Ελλήνων που επεξεργάζονται το υλικό του Φακέλου της Κύπρου. Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν όπως προχωρήσει η έκδοση του πρώτου τόμου που θα περιλαμβάνει μέρος του υλικού του Φακέλου το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Ο Πρόεδρος της Κυριακής Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, παρέδωσε σήμερα σε ψηφιακή μορφή το υλικό του Φακέλου της Κύπρου στον Νίκο Βούτση. Το υλικό αυτό, αποτελούμενο από 134 φακέλους σε 11 κιβώτια, είχε παραδοθεί επίσημα στον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής από τον Ν. Βούτση σε ειδική συνεδρία της Βουλής στη Λευκωσία, στις 14 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πρόσβαση στο υλικό του Φακέλου της Κύπρου.

Η ψηφιοποίηση του υλικού, που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017 από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Κυπριακής Βουλής , αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για ορθή αξιοποίησή του για κοινοβουλευτικούς, ιστορικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

πηγή: ekriti.gr

_