Προχωρά το SEPURA - Άλλαξαν οι όροι

Να μπει ένα τέλος στις προβληματικές επικοινωνίες της ΕΛ.ΑΣ και στις ασυρματικές παρεμβολές ζητούν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί, που πολλές φορές έχουν καταγγείλει ότι
κινδύνευσαν λόγω αυτών των προβλημάτων.
Φαίνεται, όμως, όπως διαβάζουμε και στην ανακοίνωση του Υπουργείου ότι η εγκατάσταση τού συστήματος SEPURA προχωρά:
Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνεται ότι κατόπιν διαπραγματεύσεων οριστικοποιήθηκαν με σύμβαση οι όροι της εγκατάστασης και χρήσης του συστήματος ραδιοεπικοινωνίας Sepura, που αρχικά είχαν συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Μειώθηκε το συμβατικά συμφωνηθέν ποσό της ετήσιας συντήρησης από 2.200.000 ευρώ σε 1.600.000 ευρώ, ενώ η εγκαταστάτρια εταιρία θα προβεί αντισταθμιστικά σε δωρεά σημαντικού αριθμού αστυνομικών αυτοκινήτων.
_