Εφαρμογή νέου μισθολογίου- Τι γίνεται με το επίδομα παραμεθορίου

Ενημέρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Λιμενικού Σώματος για το νέο μισθολόγιο:

Σας ενημερώνουμε ότι με την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2018 θα εφαρμοσθεί το νέο μισθολόγιο όπως αυτό προέκυψε με τον Ν. 4472/2017.
Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης προχωράει στην επιστροφή των δικαιολογητικών που μέχρι σήμερα είχαν υποβληθεί με το παλαιό καθεστώς για το επίδομα παραμεθορίου έτους 2017 αφού αυτό πλέον θα καταβάλλεται στην μισθοδοσία.
Τα αναδρομικά που ενδεχομένως προκύπτουν όπως αυτά του επιδόματος παραμεθορίου αλλά και λοιπών λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογίου θα καταβληθούν με την μισθοδοσία Φεβρουαρίου 2018.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δριβάκος Γεώργιος                          Καμβύσης Σαράντος
_