Την παραίτηση τού συνδικαλιστικού εκπροσώπου στο συμβούλιο μεταθέσεων ζητά το ΕΚΑ Σερρών

Δημοσιεύουμε το κείμενο καταγγελία του ΕΚΑ Σερρών, όπως αυτό δημοσιεύεται στη σελίδα τους στο Facebook αναφορικά με τη στάση που κράτησε ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος στο συμβούλιο
μεταθέσεων: Προσυλωμένοι στον αρχικό στόχο της δημιουργίας μας , με την επιδίωξη της νέας αυτής Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας στο Νομό Σερρών να κυριαρχήσει η ΕΝΟΤΗΤΑ, η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ στους κόλπους του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του Συνδικαλιστικού Κινήματος, το Ενωτικό Κίνημα Αστυνομικών Σερρών καταγγέλει τα ακόλουθα:
- Την 13-07-2017 και ώρα 18.30΄ πραγματοποιήθηκε το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας , όπου και παραβρεθήκαμε με το σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων μας. Το β΄ θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης ήταν το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α. Σερρών , όπου για ακόμα μία φορά τονίσθηκε από τον Πρόεδρο ενώπιον όλων των μελών του ΔΣ καθώς και στον αντιπρόσωπο αυτού στο Συμβούλιο Μεταθέσεων, η επικυρωμένη απόφαση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Γενικής Συνελεύσεως , που καθορίζει την συμπεριφορά του εκπροσώπου μας στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ/νσεως μας, όπου και αποφασίσθηκε ομόφωνα η θέση του εκπροσώπου μας να είναι υποστηρικτική απόλυτα στα αιτήματα των συναδέλφων μας, τόσο όμως και απόλυτα αντιδραστική σε οίκοθεν μεταθέσεις που τυχόν προταθούν κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, οι οποίες είναι αντίθετες προς τη θέληση των συναδέλφων, με τουλάχιστον την αρνητική ψήφο του αντιπροσώπου μας προς αυτές τις μεταθέσεις.
- Την 3-8-2017 και ώρα 13.00΄ έλαβε χώρα το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας , στο οποίο παραβρεθήκαμε με το σύνολο των εκπροσώπων , με α΄ θέμα ημερήσιας διάταξης Τακτικές Μεταθέσεις 2017- Συμβούλιο Μεταθέσεων Δ.Α. Σερρών. Κατά την έναρξη συζητήσεως του εν λόγω θέματος, ο Πρόεδρος προλογίζοντας ανέφερε ότι λόγω αδυναμίας του εκλεγμένου αντιπροσώπου μας στο Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α. Σερρών , λόγω κανονικής άδειας, μετέβει αντ αυτού ο εκλεγμένος αντικαταστάτης του, ο οποίος όπως μας διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος μετά από προσωπική συνομιλία που είχαν, στήριξε απόλυτα όλα τα αιτήματα των συναδέλφων και λειτούργησε υπέρ των συναδέλφων μας σε κάθε αίτημα εκτελώντας τις ληφθησες ως άνω αναφερόμενες αποφάσεις της Ένωσης. Μάλιστα λόγω αδυναμίας παρουσίας του στο Δ.Σ., ομοίως βρίσκονταν σε άδεια, κλήθηκε τηλεφωνικά και ενημερώθηκε για το σκοπό αυτό ότι τυγχάνει ανοιχτής ακροάσεως παρουσία του Δ.Σ. και του τέθηκαν συγκεκριμένα ερωτήματα από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν απόλυτα σταθερός στις αρχικές του θέσεις ότι αντιπροσώπευσε υποστηρικτικά όλα τα αιτήματα των συναδέλφων και η στάση του καθώς και η ψήφος του ήταν σε όλες τις περιπτώσεις στο ίδιο πνεύμα.
-Υποψιν δε ότι όλες οι ανωτέρω συνομιλίες μαγνητοφωνήθηκαν , σύμφωνα με σχετική απόφαση που έχει ληφθεί για το σκοπό αυτό.
- Την 11-10-2017 και ώρα 18.00΄ έλαβε χώρα το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μας , στο οποίο παραβρεθήκαμε με το σύνολο των Εκπροσώπων , με γ΄ θέμα ημερήσιας διάταξης Τακτικές Μεταθέσεις 2017- Συμβούλιο Μεταθέσεων Δ.Α. Σερρών, και αυτό με αίτημα των μελών μας. Στο Δ. Σ. καταγγέλθηκε από τα ΜΕΛΗ μας ότι ο εκπρόσωπος της Ενωσης μας , και μέλος της προεδρεύουσας παράταξης , ουδόλως ενήργησε όπως μας διαβεβαίωσε τηλεφωνικά και προφορικά στο Συμβούλιο Μεταθέσεων , καθόσον ψήφισε θετικά σε οίκοθεν μεταθέσεις που προτάθηκαν απο τη Δ.Α. Σερρών , άνευ επιθυμίας των Συναδέλφων μας , θέτοντας ως δικαιολογία ότι δεν γνώριζε, ήταν η πρώτη του φορά και έκανε λάθος. Ενώπιον του Δ. Σ. είχε κληθεί ο εν λόγω εκπρόσωπος , ο οποίος στα ερωτήματα , που φυσικά ήταν επακόλουθα, από τα ΜΕΛΗ μας και ΜΟΝΟ, επικαλέσθηκε του απορρήτου της ψηφοφορίας του, πονηρά μαθητευόμενος, πλην όμως είχε ξεχάσει ότι από μόνος του δήλωσε ότι όντως συμπεριφέρθηκε έτσι , πράγμα που μετά από τις πιέσεις μας , επανέλαβε, δηλαδή ότι ψήφισε θετικά σε μεταθέσεις συναδέλφων αντίθετες προς τις επιθυμίες τους και σύμφωνες με τις προτάσεις της Διεύθυνσης .
- Αιτηθηκαμε λοιπόν άμεσα ενώπιον του Δ.Σ. αντιγράφων της ψηφοφορίας του Συμβουλίου Μεταθέσεων ,όμως ο Πρόεδρος μας γνώρισε οτι δε δύναται να λάβουμε για κάθε περίπτωση τη θέση της ψήφου του αντιπροσώπου μας επικαλλούμενος προσωπικού απορρήτου, πλην όμως γνωρίζουμε οτι το Συμβούλιο Μεταθέσεων απαρτίζεται απο 5 μέλη άρα θα προκύψει μια συνολική εικόνα για κάθε περίπτωση απο τον αριθμό των ψήφων, πράγμα που έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο και ψηφίστηκε απο τα λοιπά μέλη.
- Μετά των ανωτέρω καταγγελιών απο τα ΜΕΛΗ μας , ύστερα από την επιβεβαίωση αυτών εκ του ιδίου του αντιπροσώπου στο Συμβούλιο Μεταθέσεων για τις ψήφους που έθεσε κατά των Συναδέλφων μας , ήτοι κατά παράβαση των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γενικής Συνελεύσεως και μετά την προσπάθεια απόκριψη της εν λόγω συμπεριφοράς και στάσης του, χρησιμοποιώντας το προσωπικό απόρρητο ως δικαιολογία (πράγμα που μέχρι την τελευταία στιγμή που τον καλέσαμε να δώσει εξηγήσεις δεν γνώριζε ότι μπορούσε να επικαλεσθεί) θεωρούμε ότι η στάση του αυτή είναι λόγος ΑΠΟΠΟΜΠΗΣ του και ζητάμε έστω και την ύστατη αυτή στιγμή το λάθος που ομολογεί οτι έκανε , να καταλάβει πόσο μεγάλο και αδιανόητο ήταν και να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ.
- Όσον αφορά την προεδρεύουσα παράταξη, θα έπρεπε να αναλογιστεί τις ευθύνες της και κυρίως ο Πρόεδρος και ο εκλεγμένος και πλέον έμπειρος στα Συμβούλια Μεταθέσεων Αντιπρόεδρος που έλλειπε με κανονική άδεια, καθόσον αν δεν επέλεξαν ανεύθυνα το πλέον λάθος άτομο να εκπροσωπεύσει όλους τους συναδελφους μας στο Συμβούλιο Μεταθέσεων και υποθέτοντας καλοπροαίρετα πως δεν γνώριζαν , πράγμα που τέτοια ανευθυνότητα δεν δικαιολογείται , τότε γνώριζαν και μάλιστα συμβούλεψαν τον εν λόγω εκπρόσωπο ,αφού έγινε το κακό και αφού το λάβαμε γνώση και το καταγγείλαμε, όπως φροντίσει να κρυφτεί πίσω από το ''απορρήτο" και να ομολογήσει ότι έκανε ένα μικρό λαθάκι.....Οι εν λόγω συνομιλίες είναι μαγνητοφωνημένες προς κάθε αμφισβήτηση.
Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΞΑΛΛΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ (β' 15ήμερο Ιουλίου). Αυτό είναι αντισυνδικαλιστικό και αντιδεοντολογικό και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Συναδέλφων μας της Δ.Α Σερρών!
Καταγγέλουμε και ζητάμε τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.
Κε Πρόεδρε της Ενωσης Αστυνομικών Σερρών πάρτε θέση και προβείτε σε ενέργειες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ , αναλάβετε τις ΕΥΘΥΝΕΣ σας και ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ τελικά τα αιτήματα των Συναδέλφων συνολικά

_