Γιατί οι μπαμπάδες δεν αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους;


Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αμέτρητες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, οδηγούν τους γονείς να μην αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους.

Αυτό ισχύει τις περισσότερες φορές και για τους μπαμπάδες, οι οποίοι επιπλέον είναι αυτοί που σχεδόν πάντα έχουν αναλάβει το οικονομικό βάρος του σπιτιού. Αυτό πολλές φορές σημαίνει ελάχιστος χρόνος για την οικογένεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο βασικοί λόγοι που μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι οι εξής:
  • Οι εργαζόμενοι μπαμπάδες λείπουν πολλές ώρες από το σπίτι και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που τους μένει τον επενδύουν σε δραστηριότητα η οποία δεν συμπεριλαμβάνει το παιδί.
  • Υπάρχουν μπαμπάδες που είναι τόσο απορροφημένοι από τα δικά τους άγχη και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, που όλο αυτό καταλήγει σε βάρος του παιδιού τους αναφορικά με το χρόνο που περνούν μαζί.


Πηγή: baby.gr
_