Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για το νέο βαθύ κούρεμα των συντάξεων των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ

Ερώτηση για το νέο βαθύ κούρεμα στις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου.

 

                Η Βουλευτής αναφέρει πως η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δηλαδή η θέσπιση ανωτάτου ορίου για την ατομική μηνιαία σύνταξη και ανωτάτου ορίου συντάξεων, σύμφωνα με την οποία η ατομική σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό τον 2.000 Ευρώ από μία πηγή και των 3.000 Ευρώ όταν υπάρχουν δύο συντάξεις, ισχύει για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13/6/2016. Σημειώνει επιπλέον, πως η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 1.450 συνταξιούχους, στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, των οποίων η ανώτατη καθαρή σύνταξη δεν θα ξεπερνά πλέον τα 1.450 Ευρώ. Βάσει υπολογισμών, από την αρχή της κρίσης οι μειώσεις στις συντάξεις των στελεχών των ΕΔ φτάνει το 74%.

 

                Η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει την αναδρομική ισχύ της διάταξης από τον Ιούνιο του 2016, πράγμα που σημαίνει πως για ένα εύλογο χρονικό διάστημα οι εν λόγω συνταξιούχοι θα υποστούν επιπρόσθετες μειώσεις της τάξης των 50 έως 280 Ευρώ, έως ότου εξαλειφθεί το υπερβάλλον ποσό που τους έχει κατατεθεί έως σήμερα. Παράλληλα, αναφέρει πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύσει έως 31/12/2018, ενώ εν συνεχεία οι συνταξιούχοι θα υποστούν νέες μειώσεις εξαιτίας του επαναϋπολογισμού των συντάξεων σε βασική και αναλογική, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

 

                Η Βουλευτής κάνει ειδική αναφορά στο γεγονός πως ενώ έως σήμερα οι συνταξιούχοι με αναπηρία ή όσοι συνταξιούχοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία εξαιρούνταν από τις μειώσεις, οι οποίες ήταν απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων, το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται με οριζόντιο τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων να υποστεί δυσανάλογα μεγάλες μειώσεις.

 

Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα σημειώνει, πως η ρύθμιση πλήττει ιδιαιτέρως τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ και ιδίως όσους ξεπέρασαν τα 36 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας, μη λαμβάνοντας υπόψιν πως υπηρέτησαν στα πιο υψηλά αξιώματα κατέχοντας θέσεις ευθύνης και επικινδυνότητας.

 

Η Βουλευτής ζητά να ενημερωθεί αν η συγκεκριμένη ρύθμιση θα διορθωθεί, δεδομένου ότι οι συνταξιούχοι, στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, από την αρχή της κρίσης έχουν υποστεί μείωση στις συντάξεις τους,  η οποία φτάνει πλέον το 74%, ενώ παράλληλα εκκρεμεί ακόμη η πλήρης εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την αποπληρωμή του υπόλοιπου 50% των συντάξεων. Επιπλέον ρωτά, αν θα εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

                   Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

                                                     

ΘΕΜΑ:  Βαθύ Κούρεμα στις Συντάξεις των Στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ και λοιπών                             

               Υπαλλήλων του Δημοσίου

 

 

Η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, η θέσπιση δηλαδή ανωτάτου ορίου για την ατομική μηνιαία σύνταξη και του ανωτάτου ορίου συντάξεων, η οποία ξεκίνησε από τον τρέχοντα μήνα Οκτώβριο, επέφερε βαθύ κούρεμα στις συντάξεις των στρατιωτικών και λοιπόν υπαλλήλων του Δημοσίου.

 

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, καμία ατομική σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 Ευρώ των ακαθάριστων αποδοχών από μία πηγή και των 3.000 Ευρώ όταν υπάρχουν δύο συντάξεις και ισχύει για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13/6/2016. Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι μειώσεις στις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), από την αρχή της κρίσης φτάνει ετησίως το 74%, ενώ η ανώτατη καθαρή σύνταξη, πλέον, δεν ξεπερνά τα 1.450 Ευρώ. Η μείωση αυτή αφορά περίπου 1.450 συνταξιούχους, στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ.

 

Σημειώνεται, πως εξαιτίας της αναδρομικής ισχύς της διάταξης από τον Ιούνιο του 2016, εκτός της προβλεπόμενης μείωσης, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα παρακρατείται, επιπλέον, το υπερβάλλον ποσό που έχει καταβληθεί έως σήμερα. Το ποσό της μηνιαίας αναδρομικής μείωσης θα κυμαίνεται από 50 έως 280 Ευρώ.

 

Οι διατάξεις αυτές θα ισχύσουν μεν έως και 31/12/2018, αλλά εν συνεχεία οι συνταξιούχοι θα υποστούν και νέες μειώσεις με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς θα επαναϋπολογιστούν οι συντάξεις σε βασική και αναλογική, εφαρμόζοντας πλέον τον νόμο Κατρούγκαλου.

 

Η ρύθμιση, η οποία αφορά όλους τους στρατιωτικούς, πλήττει ιδιαιτέρως τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ και ιδίως όσους ξεπέρασαν τα 36 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας, μη λαμβάνοντας υπόψιν πως υπηρέτησαν στα πιο υψηλά αξιώματα κατέχοντας θέσεις ευθύνης και επικινδυνότητας.

 

Εξόχως αλγεινή εντύπωση προκαλεί δε, πως κατ’ ουσίαν έπαψε να ισχύει η προστασία όσων συνταξιούχων είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία. Ενώ έως τώρα, λαμβάνοντας υπόψιν τις αυξημένες τους οικονομικές υποχρεώσεις εξαιρούνταν από τις μειώσεις, οι οποίες ήταν απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων, το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται με οριζόντιο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι, οι εν λόγω κατηγορία των συνταξιούχων να υποστεί δυσανάλογα μεγάλες μειώσεις.  

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1.            Θα διορθώσετε την εν λόγω ρύθμιση, δεδομένου ότι οι συνταξιούχοι, στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, από την αρχή της κρίσης έχουν υποστεί μείωση στις συντάξεις τους,  η οποία φτάνει πλέον το 74%, ενώ παράλληλα εκκρεμεί ακόμη η πλήρης εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την αποπληρωμή του υπόλοιπου 50% των συντάξεων;

 

2.            Θα εξαιρέσετε, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, τους συνταξιούχους οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία;

 

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

 

 

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2017             

Βουλευτής Β’ Αθηνών

 


_ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ -->