Καμία λύση, μόνο υποσχέσεις - σχόλιο αστυνομικού

Δημοσιεύουμε το σχόλιο του Οργανωτικού Γραμματέα της Ένωσης Αθηνών στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook: Καθαριότητα - καμία λύση,
Αναδιάρθρωση - καμία λύση,
Μεταθέσεις - καμία λύση ,
Ασυρμάτους - καμία λύση,
Μισθολόγιο- καμία λύση,
Βαθμολόγιο - καμία λύση,
Μετακινήσεις- καμία λύση,
Γενικα καμία λύση μονο υποσχέσεις απο την σημερινή κυβέρνηση ,όσες παρεμβάσεις και αν έγιναν καμία λύση δεν δόθηκε.μονο υποσχέσεις.
_