Βαθμολόγιο: Η αναξιοκρατία το αίσθημα της αδικίας και το εμπόριο ελπίδας συνεχίζεται και κάποιοι θησαυρίζουν - κείμενο αστυνομικού


Παραθέτουμε μήνυμα αστυνομικού-αναγνώστη του bloko.gr: Παραθέτω για προβληματισμό αποσπάσματα προσφάτων δημοσιευμάτων για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική
Αστυνομία αναφορικά με το καθεστώς του βαθμολογίου. Η αναξιοκρατία το αίσθημα της αδικίας  και το εμπόριο ελπίδας συνεχίζεται και κάποιοι θησαυρίζουν .

Απόσπασμα 1ου δημοσιεύματος
«Ήταν 25 και 26 Οκτωβρίου του 1982, όταν για πρώτη φορά 18χρονοι έφηβοι περνούσαν την πύλη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών ΣΜΥ στα Τρίκαλα. Ήταν οι πρώτοι που περνούσαν με εισαγωγικές εξετάσεις και θα φοιτούσαν για δυο χρόνια, καθώς η Σχολή από εκείνη τη χρονιά και μέχρι φέτος τον Σεπτέμβριο ήταν διετούς φοίτησης και πλέον αποστρατεύθηκαν και οι τελευταίοι σπουδαστές της Τάξης 84, η Σχολή έγινε τριετούς φοίτησης Οι τελευταίοι από την Τάξη 84 της ΣΜΥ αποστρατεύθηκαν πριν λίγες ημέρες, με τον βαθμό του Συνταγματάρχη»

Απόσπασμα 2ου δημοσιεύματος
«Είκοσι χρονιά μετα 25.000 τουλαχιστον αστυνομικοί των πανελλαδικών εξετάσεων έχασαν το τραίνο των αλλαγών  και της ελπίδας. Οι  απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλακών απογράφονται ως απόφοιτοι λυκείου, και η βαθμολογική τους εξέλιξη περνώντας από διαδοχικές εξετάσεις και μετα από παραμονή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου τουλάχιστον 11 χρονιά φθάνει στο βαθμο μόλις του Υπαστυνόμου!!»


 Απόσπασμα 3ου δημοσιεύματος
«αιτηση για διεξαγωγή πρότυπης – πιλοτικής δίκης ενώπιον του Σ.τ.Ε., ώστε το ζήτημα των προαγωγών των Ανθυπαστυνόμων σε Υπαστυνόμους Β΄ να λυθεί άπαξ και συνολικά. Η συνολική αμοιβή του γραφείου μας θα είναι πενήντα (50)€.»

Δεν  βλεπει κανεις δεν  ακούει κανείς , δεν θα δώσει κανείς λύση ;
_