"Τα σύκα-σύκα και η σκάφη-σκάφη" - κείμενο του προέδρου των Αξιωματικών του Λ.Σ


Αναδημοσίευση από την προσωπική σελίδα στο fb του Προέδρου της ΠΕΑΛΣ, Σπύρου Πασσάκου:Να πούμε τα «σύκα-σύκα» και τη «σκάφη-σκάφη» 

 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ TA ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΉΡΙΞΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ...!!! 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ :

• H διαφωνία μας για την ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του ΥΝΑΝΠ στην ΕΛ.ΑΣ.

• H διαφωνία μας σε αλλαγές θεσμικού πλαισίου χωρίς μάλιστα καμιά διαβούλευση και την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Κλάδου της Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων αποκλειστικά στους νηογνώμονες

• H διαφωνία μας για την υπαγωγή, όπως ακούγεται τις τελευταίες μέρες, του Λιμενικού Σώματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

• H διαφωνία μας με το άρθρο του σ/ν που αφορά στα κριτήρια και στον τρόπο επιλογής των ναυτιλιακών ακολούθων

• Τον καθορισμό διάρκειας θητείας Αρχηγού και η διαφωνία μας στον τρόπο επιλογής Υπαρχηγών που ορίζει άρθρο του σ/ν του ΥΝΑΝΠ

• Η διαφωνία μας με τις ρυθμίσεις του άρθρου περί ενιαιοποίησης θέσεων Αξιωματικών ειδικότητας από το βαθμό του Σημαιοφόρου έως του Αντιπλοιάρχου εφόσον αυτό δεν επεκταθεί και στους Αξιωματικούς προερχόμενους εκ ΣΝΔ

• Η διαφωνία μας με την εισαγωγή μέσω πανελληνίων των Αξιωματικών ΛΣ και την αντιπρότασή μας για τακτική ετήσια εισαγωγή τους μέσω ΑΣΕΠ ώστε να παραμείνει η δυνατότητα άντλησης ανθρώπινου δυναμικού αποφοίτων ΑΕΝ, και με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, με κοινή επετηρίδα και κοινή επιπρόσθετη ακαδημαϊκή αλλά και στρατιωτική εκπαίδευσή τους στη Σχολή ΣΝΔ

• Η διατήρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνταξιούχων Αξιωματικών όπως προβλέπονται από την υφιστάμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία και η διαφωνία μας με την απαγόρευση, που επιβάλλεται σε άρθρο του σ/ν, του δικαιώματος των Αξιωματικών ΛΣ στην εργασία μετά την αποστρατεία τους

• Η πρότασή μας σε περιπτώσεις παραπομπής κατώτερων, ανώτερων, ανώτατων Αξιωματικών Λ.Σ. ενώπιον Ανακριτικών Συμβουλίων να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά ως μέλος ένας εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ

• Η Πρότασή μας να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά ως μέλος του ΔΣ του ΤΑΛΣ ένας εκπρόσωπος της ΠΕΑΛΣ

• Η πρόταση μας για την αναβάθμιση των διπλωμάτων του Εμπορικού Ναυτικού Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης αποφοίτων Α.Ε.Ν. και Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που έχουν συμπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία δώδεκα μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, ώστε να γίνουν ισότιμα με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι.

• Η προσπάθειά μας για τη θέσπιση συγκεκριμένου πλαισίου περί κρίσεων Αξιωματικών, για την βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών Λ.Σ., ευελπιστώντας μετά και την έκδοση των σχετικών π.δ. να αποφεύγεται πλέον η δημιουργία θολού τοπίου γύρω από τα κριτήρια βάσει των οποίων διενεργούνται οι κρίσεις και να διασφαλίζεται στο εξής η διαφάνεια και η αξιοκρατία

• Η διαφωνία μας με τη συμπερίληψη γενικών άρθρων περί μεταθέσεων και η πρότασή μας για στοχευμένες τροποποιήσεις επί του υπάρχοντος πδ 33

• Η διαφωνία μας με τη δημιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

• Η διαφωνία μας με την μη ένταξη του ΕΚΣΕΔ-ΚΠΙΧ στις υπηρεσίες που λαμβάνονται υπόψη σε άρθρο του σ/ν για την προαγωγή στο βαθμό του Πλωτάρχη ΛΣ.

• Η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης για τους Αξιωματικούς που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ

• Η επιμονή μας να επέλθει λύση στην εκκρεμότητα αναφορικά με την αναδρομική προαγωγή των 28 Υποπλοίαρχων Λ.Σ. εκ ΣΝΔ και απ’ ευθείας κατάταξης

• Η αναγκαιότητα ρύθμισης για τους Αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΝ ώστε να μπορούν να αναβαθμίζουν και να διατηρούν το δίπλωμά τους και τα πτυχία τους εν ισχύ, στα νέα πρότυπα, ως εν ενεργεία αξιωματικοί ΛΣ ή να παρέχεται η δυνατότητα αυτή έστω και μετά την αποστρατεία τους

• Η δημιουργία ενός Συμβουλίου Τοποθετήσεων των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών ΛΣ, των οποίων οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τον κ. Αρχηγό Λ.Σ. ο οποίος εξετάζει και τυχόν υποβληθείσα προσφυγή του μετατιθέμενου, καθώς και συγκρότηση Συμβουλίου Εξέτασης Προσφυγών τους, ώστε σε κάθε περίπτωση ακόμα κι αν η απόφαση λαμβάνεται από τον Αρχηγό ΛΣ, η προσφυγή να εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο κι όχι από αυτόν που την διέταξε

• Η άμεση χορήγηση του εφάπαξ από το ΤΑΛΣ στους δικαιούχους και η δυνατότητα χορήγησης άμεσης προκαταβολής ποσού ύψους 30.000 ευρώ σε όσους αποστρατεύονται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» ή κρινόμενοι από ένα υφιστάμενο απαρχαιωμένο και αναχρονιστικό πλαίσιο κρίσεων για το οποίο η ΠΕΑΛΣ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως ζητώντας την τροποποίησή του καθώς στηρίζεται κυρίως στην υποκειμενικότητα του κρίνοντος και όχι στην αντικειμενικότητα του συστήματος

• Η αδιάκοπη χορήγηση ξίφους στους Αξιωματικούς ΛΣ

• Η χορήγηση των διαμνημονεύσεων και των μεταλλίων

• Η τήρηση του ωραρίου, το δικαίωμα στη λήψη άδειας

• Η επιμονή μας να λυθεί άμεσα το ζήτημα της στέγασης της μονάδας ΜΥΑ

• Η επιμονή μας για την αναβάθμιση της υπηρεσίας εναερίων μέσων

• Η προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας με σοβαρές ασθένειες

• Η επιμονή μας για ορθολογικές μεταθέσεις στα ΠΛΣ – δημιουργία διπλών πληρωμάτων –απαλλαγή από κάθε συμμετοχή των πληρωμάτων σε γραφεία των Λιμενικών Αρχών ή αλλά καθήκοντα

• Η αξιοπρεπής αμοιβή μας λαμβάνοντας υπόψη και την υπερεργασία μας

• Η αναγκαιότητα τροποποίησης του Βαθμολογίου, του Πειθαρχικού, του περί ιεραρχίας και προαγωγών αλλά και του ΣΠΚ

• Η αύξηση και ορθολογικότερη κατανομή του Προϋπολογισμού μας

• Η ενταλματοποίηση δαπανών παρελθόντων ετών και οδοιπορικών εξόδων

• Η απουσία διοικητικής μέριμνας, η επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη

• Η αναγκαιότητα άμεσης τροποποίησης του Λιμενικού Καλλικράτη

• Η αναγκαιότητα αύξησης των οργανικών θέσεων και η ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού

• Η αναγκαιότητα επαναλειτουργίας, εκσυγχρονισμού επάνδρωσης των ΕΒ/ΛΣ

• Η άμεση ενίσχυση σε προσωπικό και μέσα των οικονομικών υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ των οποίων η αδιαμφισβήτητη τα τελευταία 2 έτη επιτυχή δραστηριότητα οφείλεται αποκλειστικά στην υπερπροσπάθεια των προϊσταμένων και του προσωπικού που υπηρετούν σε αυτές

• Η ενίσχυση με προσωπικό του ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ και η απαλλαγή του προσωπικού από δευτερεύοντα καθήκοντα

• Η ορθολογικότερη κατανομή των ΚΕΑ και τροποποίηση του κανονισμού που τα διέπει

• Η αξιοπρεπής επαναχορήγηση δανείων από το ΜΤΝ και ΤΑΛΣ αλλά και η προκαταβολή εφάπαξ για την ελάφρυνση και εξυπηρέτηση συναδέλφων που πλήττονται οικονομικά

• Η αναγκαιότητα εκτέλεσης όλων των μεταθέσεων μετά το πέρας της εκπαιδευτικής περιόδου και πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

• Η αναγκαιότητα σταδιακής ίδρυσης παιδικών σταθμών και οικιών αλλά και στελέχωση – συντήρηση του υφιστάμενου

• Η αναγκαιότητα συντήρησης των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών

• Η αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος ελεύθερης μετακίνησης με τα ΜΜΜ των στελεχών ΛΣ σε όλη την Ελλάδα.

• Η αναγκαιότητα τροποποίησης του περί ιεραρχίας και προαγωγών

• Η αδήριτη ανάγκη εξεύρεσης λύσης που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα των πρόωρων αποστρατειών – συνταξιοδοτήσεων των Αξιωματικών ΛΣ. 

• Η διαφωνία μας με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που προβλέπει το σ/ν του ΥΝΑΝΠ 

• Η επιμονή μας για την διατήρηση – συντήρηση των οικιών που υπάρχουν σε Λιμενικές Αρχές αλλά και η ίδρυση νέων.

 Σπύρος Πασσάκος - Πρόεδρος ΠΕΑΛΣ

limeniki-rota.gr
_