Ιωάννα Γκελεστάθη: Σήμα κινδύνου από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Μεταγωγών

Η Ιωάννα Γκελεστάθη απευθυνόμενη μέσω Facebook στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα γράφει για το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις μετακινήσεις στις Διευθύνσεις
Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Μεταγωγών .


Κύριε Υπουργέ ΠΡΟΠΟ οι Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Είναι οι μοναδικές Διευθύνσεις που στα Συμβούλια Μεταθέσεων δέχονται σωρηδόν αιτήματα μετακίνησης από αυτές αλλά κανένα αίτημα μετακίνησης προς αυτές.
 Μοναδική σανίδα σωτηρίας προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν εύρυθμα είναι η ενίσχυσή τους από νεοεξερχόμενους από τις Αστυνομικές Σχολές Αστυνομικούς. Παρά τις επίμονες προτροπές να τροποποιήσετε το ΠΔ που προβλέπει ότι οι νεοεξερχόμενοι από τις Αστυνομικές Σχολές Αστυνομικοί θα τοποθετούνται μόνο σε ΑΤ δεν προβήκατε στην επιβεβλημένη αυτή διόρθωση.

Χάνεται έτσι η ευκαιρία ενίσχυσης των δύο πολύπαθων Διευθύνσεων από τους Αστυνομικούς που αυτές τις μέρες εξέρχονται από τις Αστυνομικές Σχολές. Η ιδεοληψία σας διαλύει δύο νευραλγικές για τη λειτουργία του κράτους Διευθύνσεις.

Η μεν Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής μετατρέπεται σε Διεύθυνση-φάντασμα η δε Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής λειτουργεί βασιζόμενη σε καθημερινές διαθέσεις προσωπικού χωρίς την απαιτούμενη οργάνωση και σε βάρος άλλων Υπηρεσιών.


Η κ. Γκελεστάθη

_