Ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για τις κρατήσεις στους ενστόλους

Ερώτηση στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  Εσωτερικών, κατέθεσε ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας
Κατσαφάδος.

Η συνέχεια της ανακοίνωσης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά:

Ο κύριος Κατσαφάδος επικαλούμενος την υπ’αριθμ. 060/04-10-2017  ανακοίνωση της Ένωσής μας  για  την  αναδρομική  αύξηση  των  ασφαλιστικών  εισφορών  των  εργαζομένων  και  τη  μηνιαία  πάγια  κράτηση  των  συντάξιμων  αποδοχών  υπέρ  του  Μετοχικού  Ταμείου  Πολιτικών Υπαλλήλων.

 Στην  ερώτησή του ο Βουλευτής αναφέρει ότι η αναδρομική αύξηση των ασφαλιστικών  εισφορών  των  εργαζομένων  υπέρ  του  Μετοχικού  Ταμείου  Πολιτικών  Υπαλλήλων, επέφερε   νέες  μειώσεις  σε  μισθούς  και  συντάξεις  στα  εν  ενεργεία  και  εν  αποστρατεία  στελέχη  της Ελληνικής  Αστυνομίας  και  του  Πυροσβεστικού  Σώματος,  τα  οποία  επανειλημμένως  έχουν πληγεί  μισθολογικά  και  μάλιστα  με  αναδρομική  ισχύ. 
Συγκεκριμένα  ερωτά  την  κα  Υπουργό:

1.Με  ποια  κριτήρια  έγινε  η  ως  άνω  αύξηση  στις  κρατήσεις  σε  ένα  πληθυσμό  εργαζομένων,  χωρίς  κανένα  αντιστάθμισμα,  όπως  σε  λοιπές  περιπτώσεις  εργαζομένων πολιτικών υπαλλήλων στο δημόσιο;
2.Γνώριζε  η  αρμόδια  Υπουργός  ότι  το  αντιστάθμισμα  δεν  αφορά  τους  στρατιωτικούς υπαλλήλους του δημοσίου και αν ναι, γιατί δεν αποτύπωσε την αληθινή εικόνα στη σχετική αιτιολογική έκθεση;
3.Τι  προτίθεστε  να  πράξετε  για  την  εν  λόγω  κατηγορία  υπαλλήλων,  ώστε  να αντισταθμίσετε τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες διατάξεις;  
4.Εκπονήθηκαν οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες και ποια τα πορίσματα αυτών;
 Η Ένωσή μας, θα συνεχίσει με οιονδήποτε τρόπο, να αναδεικνύει ζητήματα και αδικίες  που αφορούν το σύνολο του Αστυνομικού προσωπικού, επιζητώντας άμεσα λύσεις.

_