Πότε θα συνεδριάσει το συμβούλιο των συμπληρωματικών μεταθέσεων


To Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων έχει προγραμματιστεί για να συνεδριάσει στις
12 το πρωί της Τρίτης 17 Οκτωβρίου.


_