Η πρόταση των Αποστράτων ΕΜΘ για τη συνδρομή προαιρετικών μελών Ε.Α.Α.Σ

Παραθέτουμε ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ

 

Αξιότιμοι κύριοι

Με το 009/01/11-01-2017/09 της Ε.Α.Α.Σ μας είχε γίνει γνωστή η απόφαση του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ το οποίο αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αναπροσαρμογή της προαναφερθείσας ετήσιας συνδρομής, προκειμένου το ποσό αυτής να διαμορφωθεί στα δεκαπέντε (15,00) ευρώ.

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τα μέλη μας που είναι προαιρετικά μέλη της Ε.Α.Α.Σ, τα οποία απευθύνθηκαν σε παραρτήματα Ε.Α.Α.Σ για να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους, μας έγινε γνωστό ότι 10 μήνες μετά ,η παραπάνω απόφαση του Δ.Σ δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας είχε προτείνει να γίνει αλλαγή στο ποσόν της ετήσιας συνδρομής των προαιρετικών μελών από 20 ευρώ που ισχύει σήμερα .Τα 20 ευρώ ετήσια συνδρομή για έναν ε.α Ε.Μ.Θ Ανθστή ο οποίος έχει το πολύ 25 έτη υπηρεσίας και λαμβάνει το μέγιστο μέρισμα Μ.Τ.Σ 94,74 μικτο(Τχη με 25 ετη) αντιστοιχούν με εισφορά 1% Αντιστρατήγου!!!Και στην σημερινή οικονομική κατάσταση που διανύουμε και τα ελάχιστα ευρώ παίζουν το ρόλο τους στην οικογένεια των συναδέλφων.

Αξιότιμοι κύριοι ,με την ευαισθησία που σας διακρίνει , παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε, προς ενημέρωση των μελών μας , για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμα η απόφαση του Δ.Σ της Ε.Α.Α.Σ της 11-1-2017 και τελικά εάν προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ,ώστε να αλλάξει το ποσό της ετήσιας συνδρομής από 20 ευρώ σε 15 ευρώ. Θεωρούμε πως αυτό θα λειτουργήσει θετικά ως προς την εγγραφή προαιρετικών μελών στην Ε.Α.Α.Σ και στην συνέχιση καταβολής της ετήσιας συνδρομής τους ,διότι η σημερινή ετήσια συνδρομή για κάποιους αποτελεί πρόβλημα και οπωσδήποτε η μη υλοποίηση μίας ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ προκαλεί δυσμενή σχόλια για την Ένωση

Μετά τιμής

Για το Δ.Σ

Παναγιώτου Δημήτριος Καραγιάννης Χαράλαμπος

Πρόεδρος Γραμματέας


_