Η αλήθεια με αποδείξεις στην Εκπροσώπηση εν ενεργεία στρατιωτικών σε Δευτεροβάθμιο επίπεδο

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έστειλε επιστολή στην Βουλή με θέμα «Η αλήθεια με αποδείξεις στην Εκπροσώπηση εν ενεργεία στρατιωτικών σε Δευτεροβάθμιο επίπεδο»
_