Ένωση Ακαρνανίας για μεταθέσεις: Το έγκλημα προχωρά με γοργά βήματα

Δημοσιεύουμε την ανακοίνωση-καταγγελία τής Ένωσης Αστυνομικών Ακαρνανίας αναφορικά με την απόφαση του συμβουλίου μεταθέσεων: Με αφορμή την ανακοίνωση των συμπληρωματικών
μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ  για το έτος 2017, η  Ένωσή μας καταγγέλλει την απόφαση του συμβουλίου μεταθέσεων κατωτέρων αστυνομικών για:
1.- Τις μηδενικές μεταθέσεις συναδέλφων σε πολλές Διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας μεταξύ αυτών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας και τις  μιας (01) και δυο(02)   θέσεων  σε κάποιες άλλες Διευθύνσεις Αστυνομίας.
2.-Με την αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ δημιουργήθηκαν νέες Υπηρεσίες και οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή αυξήθηκαν κατακόρυφα.
Το έγκλημα προχωρά με γοργά βήματα.
Εμείς προχωρούμε με το φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια των συναδέλφων μας.
Το φιλότιμο όμως φτάνει στο τέλος του.
Κύριε Αρχηγέ,
Ασφάλεια και αστυνόμευση παρέχεται  μόνο με επαρκές και κατηρτισμένο  προσωπικό, κατάλληλα εκπαιδευμένο και εφοδιασμένο με σύγχρονο εξοπλισμό για να εκτελεί σωστά την Υπηρεσία του.
Κύριε Αρχηγέ,
Η ασφάλεια και η αστυνόμευση παρέχεται  με οχήματα σε καλή κατάσταση, ασφαλή με τα προγραμματισμένα service καθώς επίσης και τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ  αυτών και κατάλληλο εξοπλισμό.
ΖΗΤΟΥΜΕ:
α) Άμεση ίδρυση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Δ.Α. Ακαρνανίας για τον έλεγχο της Ιόνιας οδού και ενόψει της παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Αμβρακίας-Ακτίου με συναδέλφους εκτός Δ.Α. Ακαρνανίας.
β)Εφοδιασμό της Δ.Α. Ακαρνανίας με καινούργια οχήματα καθώς η πλειονότητα αυτών έχει  διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα.
γ)Μόνιμη διμοιρία υποστήριξης στην Δ.Α. Ακαρνανίας καθότι η διμοιρία συγκροτείται σε σχεδόν καθημερινή βάση (Πάνω από 200 φορές σε ετήσια βάση) με αποτέλεσμα την εξουθένωση των συναδέλφων και την απογύμνωση των Υπηρεσιών .
δ) Άμεση αποπληρωμή των εκτός έδρας των συναδέλφων και χορήγηση του ακριβές ποσού που προβλέπεται για τους ήδη αποσπασμένους συναδέλφους στα νησιά Β.Α. Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στον Έβρο.
ε)Αποπληρωμή των οφειλόμενων σε επαγγελματίες της περιοχής μας στα πλαίσια της καλής εικόνας της ΕΛ.ΑΣ και της καλής συνεργασίας.
στ)Ενέργειες της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας για την δρομολόγηση προσλήψεων νέων συναδέλφων καθότι  ο μέσος όρος ηλικίας έχει αυξηθεί κατά πολύ και οι ανάγκες της κοινωνίας για ασφάλεια αυξάνονται καθημερινά .
ζ)Νέο βαθμολόγιο που θα αίρει τις αδικίες του πρόσφατου μισθολογίου.

 Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας αρνούμαστε να αποδεχτούμε τον ευτελισμό του έργου και του ρόλου μας στην κοινωνία και καταγγέλλουμε την όποια απόφαση έχει σαν αποτέλεσμα την εξόντωση του αστυνομικού προσωπικού λόγω της ελλειμματικής δύναμης και των  αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς  η πολιτική και φυσική ηγεσία αποφάσισαν από κοινού ότι η επαρχία καλύπτεται από το ήδη υπάρχων αστυνομικό προσωπικό.


       ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.1Ο
Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π./ΤΜ.2Ο
ΓΕ.Π.Α.Δ.Ε.
Δ.Α.  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μ.Μ.Ε.
ΜΕΛΗ ΜΑΣ


                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                 Ο                                                                                Η ΑΝΑΠΛ.
        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
    ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος                                                   ΤΟΥΡΛΙΔΑ  Σταυρούλα
_