"Απαγορεύεται να ασθενήσουν οι Πυροσβέστες κ.Τόσκα;"

Αναγνώστης του bloko.gr απευθύνει ερώτημα προς τον Υπουργό δημόσιας Τάξης σχετικά  με την 


επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία στελεχών της πυροσβεστικής που για κάποιο διάστημα είχαν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.

Η επιστολή:

Σε μια εποχή όπου οι ελλείψεις του Πυροσβεστκού Σώματος   σε ανθρώπινο δυναμικό είναι μεγάλες,ένα χρόνιο αίτημα αρκετών συναδέλφων παραμένει χωρίς δίκαιη λύση.
     Πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου  και επιθυμούν να επανέλθουν στην ενεργό-μάχιμη υπηρεσία δεν έχουν τη δυνατότητα  αυτή,διότι παραδόξως έχει καταργηθεί η διαδικασία επανεξέτασης στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή   με το άρθρο 3 του Π.Δ 118/2005(Α΄175),    και ενώ εώς τότε ίσχυε  το άρθρο 6 του  Π.Δ 16/1998  (Α΄27),όπου  έδινε το  δικαίωμα επανεξέτασης  μέχρι τον βαθμό του Υποπυραγού και με την πάροδο  3  ετών , απο την ημέρα που ο υπάλληλος  ετίθετο σε υπηρεσία γραφείου.
    Να σημειώσουμε εδώ ότι στις Ενοπλες Δυνάμεις όπως και στην Ελληνική Αστυνομία η διαδικασία επανεξέτασης  υφίσταται.

    Ελπίζουμε στον ενδιαφέρον σας κ.Υπουργέ  για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής,δίνοντας το δικαίωμα  σε όσους συναδέλφους το επιθυμούν και  κριθούν ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή,να επιστρέψουν στην ενεργό υπηρεσία.
_