Τί ζητούν οι απόστρατοι ΕΜΘ από τον Πάνο Καμμένο

Επιστολή προς του υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο με την οποία ζητούν να γίνει προαιρετική η παρακράτηση από το μέρισμα που λαμβάνουν από τα Μετοχικά του ΤαμείαΑξιότιμε κύριε Υπουργέ

Οι ε.α Αξιωματικοί και οι ε.α Ανθστές έχουν μηνιαίως παρακράτηση 1% από το μέρισμα που λαμβάνουν από τα Μετοχικά τους Ταμεία υπέρ των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών.

Λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης, των συνεχών μειώσεων επί των μερισμάτων σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα της κατάργησης της υποχρεωτικής κράτησης της εισφοράς από τους ε.α συναδέλφους(η εγγραφή στις Ενώσεις να γίνει προαιρετική ,το ίδιο και η κράτηση) η αλλιώς την μείωση της σε 0,5% επί του μερίσματος

Με τιμή

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος   Παναγιώτου Δημήτριος

Ο Γενικός Γραμματέας  Χαράλαμπος Καραγιάννης_